Plan production in consultation with other managers, delivery schedules and availability of raw material.

Plan the details of the production activity in terms of output quality and quantity, cost, time available and labor requirements.

Prepare work schedules to achieve planned production, direct production control activities and improve efficiency.

Control use of production plant facilities though planning of maintenance, the setting of operating hours and the supply of parts and tools.

Co-ordinate and direct quality control procedures and the implementation of safety requirements and make sure that the statutory requirements are met.

Direct research into new and improved production methods and products.

Control the preparation of production records and reports.

Give advice and information on production to other managers and sub-ordinates.

Recommend and implement initiatives such as new techniques and products, purchases of new machinery, plant layout, etc.

Control, direct and monitor production staff, organize staff selection, training, development and utilization.

Liaise with the Maintenance Department to ensure minimum machine downtime.

Ensure the overall plant and manufacturing areas are tidy, well ventilated and sufficiently lit.

Constant analysis of production methods to improve efficiency, reduce errors, etc.


Planiranje proizvodnje u dogovoru s drugim menadžerima, u skladu s planiranim rokovima isporuka i dostupnosti sirovina.

Planiranje svih pojedinosti o proizvodnim aktivnostima u pogledu kvalitete i količine proizvoda, troškova, vremenskom aspektu i radnim zahtjevima.

Priprema rasporeda rada radi postizanja planirane proizvodnje, aktivnosti izravne kontrole proizvodnje i poboljšanja učinkovitosti.

Kontrola korištenja proizvodnih postrojenja kroz planiranje održavanja, postavljanja operativnog vremena te isporuke dijelova i alata.

Koordiniranje i izravno upravljanje postupkom kontrole kvalitete, provođenje sigurnosnih zahtjeva i osiguranje ispunjavanja zakonskih zahtjeva.

Izravno istraživanje novih i poboljšanih proizvodnih metoda i proizvoda.

Kontroliranje pripreme proizvodnih evidencija i izvještaja.

Savjetovanje i informiranje drugih menadžera i podređenih zaposlenika o proizvodnji.

Preporučivanje i implementacija inicijativa kao što su nove tehnike i proizvodi, kupnja novih strojeva, raspored postrojenja itd.

Kontroliranje, usmjeravanje i praćenje proizvodnog kadra, organiziranje selekcije, obučavanja, razvijanja i korištenja proizvodnog kadra.

Suradnja s odjelom za održavanje kako bi se osigurali minimum zastoja u radu strojeva.

Osiguravanje urednosti, dobre prozračnosti i dovoljne osvijetljenosti
cjelokupnog postrojenja i proizvodnih prostora.

Kontinuirano analiziranje proizvodnih metoda u svrhu poboljšanja učinkovitosti, smanjenja učestalosti pogrešaka itd.

Article source: https://www.posao.hr/oglasi/production-manager-voditelj-proizvodnje-m-f/526417/

POSTAVI ODGOVOR