Inženjer tehničke pripreme (m/ž)

0
210

Opis posla:Izrada sastavnica poluproizvoda, gotovih i novih proizvoda i implementiranje u ERP sistemProvera sastavnica poluproizvoda, gotovih proizvoda, naloga za doradu proizvoda, korigovanje iste u skladu sa materijalima koji se koriste u izradi naloga…Original Article