Конкурс за инжењера за истраживање и развој

Основна инфраструктура интернета је наизглед статична, а заправо се непрестано мења, прилагођава и унапређује. Управо таквом инфраструктуром управља РНИДС, организација која се стара да .rs и .срб домени и системи који их опслужују несметано и непрекидно функционишу. Управо због даљег унапређења система и сервиса РНИДС-а, потребан нам је искусан сарадник на позицији Инжењер за истраживање и развој, који ће са техничким тимом:

 • Пратити нове трендове, техничка решења и алате и предлагати имплементацију одговарајућих решења ради унапређења система и сервиса РНИДС-а;
 • Реализовати истраживања везана за функционисање DNS сервиса и система за регистрацију у РНИДС-у и уопште, предлагати и реализовати одговарајуће измене ради побољшања перформанси и подизања нивоа безбедности.

Опис радног места:

 • Учествује у креирању предлога за унапређење постојећих и развој нових услуга и сервиса РНИДС-а;
 • Самостално или у сарадњи са интерним/екстерним тимом реализује планирани развој или унапређење услуге и сервиса РНИДС-а;
 • Планира и спроводи тестирање нових решења у складу са усвојеним техничким, функционалним и безбедносним захтевима;
 • Креира техничку и корисничку документацију;
 • Прати рад кључних система и отклања уочене проблеме.

Потребно искуство:

 • Најмање три године радног искуства на пословима пројектовања и имплементације ИКТ система и софтверских апликација;
 • Искуство у припреми предлога програма, пројеката и планова и њиховом спровођењу;
 • Познавање рачунарских мрежа, оперативних система и развоја апликација;
 • Познавање најмање једног од савремених програмских језика;
 • Искуство у управљању пројектима.

Потребне компетенције:

 • Способност квалитетног формулисања захтева и концепата;
 • Изражене способности планирања и организације приликом реализације активности;
 • Спремност на континуирано учење и истраживање.

Потребне квалификације:

 • Одговарајуће високо образовање у области ИКТ-а (ЕТФ, ФОН, ПМФ и сл.), еквивалент 240 еспб бодова;
 • Знање енглеског језика на нивоу B2 Заједничког европског оквира за језике Савета Европе.

Уколико је ово позиција за вас, очекујемо вашу пријаву!

Након истека огласа биће контактирани само одабрани кандидати.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here