Šinvoz d.o.o., jedna od najstarijih fabrika u zrenjaninskom regionu, koja je, proširenjem kapaciteta i modernizacijom, postala okosnica razvoja zrenjaninske metalne industrije, raspisuje konkurs za poziciju: IT MENADŽER

Opis poslova:

 • Odgovoran za IT strategiju razvoja kompanije, upravljanje svim IT procesima, projektovanje svih IT rešenja i upravljanje svim IT sistemima na nivou kompanije
 • Učestvuje u radu menadžmenta kompanije i predlaže IT rešenja za podršku poslovnim procesima
 • Vrši koordinaciju IT službe sa ostalim sektorima i službama u firmi
 • Kreiranje procedura u skladu sa kompanijskim standardima i obuka saradnika

ERP

 • Kominikacija sa eksternim službama podrške i razvoj sadašnjeg ERP sistema
 • Odgovoran za tačnost podataka, funkcionalnost, efikasnost, sigurnost podataka iz informacionih sistema i ERP-a i da je kvalitet podataka iz informacionih sistema i ERP-a u skladu sa zahtevima
 • Radi na implementaciji, održavanju i administraciji informacionih sistema i definiše akcije za poboljšanje korišćenja Informacionih sistema
 • Procenjivanje potreba i ponuđenih mogućnosti vezanih za razvoj sistema, analiza i identifikacija potencijalnih problema u sistemu
 • Inoviranje i nadgradnja informacionog sistema novim tehnologijama
 • Rešavanje zastoja u sistemima za izveštavanje
 • Dodavanje, oduzimanje i ažuriranje korisničkih naloga u sistemu
 • Tehnička podrška – odgovara na pozive korisnika sistema i pomaže im u rešavanju problema, intervencijom, savetom, obukom, dijagnozom i zajedničkim rešavanjem problema

Hardver i softver

 • Održavanje sistemskih i aplikativnih programa
 • Izrada rezervnih kopija podataka- back up, obezbeđivanje maksimalne bezbednosti podataka, obezbeđivanje vraćanja podataka po potrebi
 • Preporučivanje i izrada tehničkih specifikacija za nabavku, instaliranje i obezbeđivanje redovnog održavanja hardvera i softvera

Mreža

 • Održavanje računarske mreže i svakodnevni monitoring sistema
 • Komunikacija sa provajderima i drugim dobavljačima opreme, telefona i telefonskih operatera
 • Pružanje tehničke podrške gostima i kolegama
 • Zaposleni na ovom radnom mestu imaju obavezu da poslovnu tajnu čuvaju tokom trajanja radnog odnosa, kao i nakon prestanka radnog odnosa, i to bez vremenskog ograničenja
 • Za svoj rad, neposredno je odgovoran Direktoru ljudskih resursa i službi podrške sistemu

Profil kandidata:

 • Univerzitetska diploma nekog od tehničkih fakulteta, IT usmerenja
 • Relevantno radno iskustvo u trajanju od minimum 3 godine, na sličnoj poziciji
 • Dobre pisane i verbalne veštine komunikacije na engleskom jeziku, minimum B1 nivo
 • MS Office

Ključne kompetencije:

 • Kritičko razmišljanje i veštine rešavanja realnih problema
 • Efikasno planiranje i organizacija
 • Efikasno donošenje odluka
 • Komunikacijske veštine
 • Integritet
 • Timski rad i preuzimanje odgovornosti za svoj tim
 • Prilagodljivost
 • Tolerancija na stres
 • Visok nivo organizacionih sposobnosti, sposobnost brzog uočavanja, intuitivno razmišljanje

Nudimo:

Provodimo veći deo svog života na poslu, zato je važno da imamo posao koji je smislen i može da napravi promenu. U Šinvozu, nudimo mogućnosti za ispunjenje Vaših karijernih ciljeva, kao što su:

 • Šansa da učestvujete u stvaranju radnog okruženja koje omogućava svim učesnicima priliku da se razvijaju, uče, i poboljšaju svoje performanse
 • Napredovanje u karijeri
 • Otvorena komunikacija
 • Treninzi i karijerna savetovanja
 • Kompetitivna plata i beneficije

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here