IT podrška – sistem administrator

0
510

OSNOVNA ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI:

 • Instalacija, konfigurisanje, održavanje računara, mobilnih telefona, štampača i druge IT opreme.
 • Instalacija Windows operativnih sistema i aplikativnih software-a.
 • Svakodnevna podrška krajnjim korisnicima u radu i rešavanju IT problema.
 • Praćenje rada računarske mreže i monitoring IT sistema, detektovanje i rešavanje problema.
 • Vođenje evidencije, nabavka i briga oko servisiranja IT opreme.
 • Komunikacija i saradnja sa eksternim isporučiocima IT usluga.

PREDNOST IMAJU KANDIDATI SA SLEDEĆIM ZNANJIMA I VEŠTINAMA:

 • Administracija Microsoft 365 (Exchange Online, SharePoint, Teams, OneDrive, Intune).
 • Napredno poznavanje MS Office-a.
 • Administraciji Windows AD-a.
 • Osnovno poznavanje mrežnih protokola, iskustvo u instalaciji i konfiguraciji mrežnih uređaja. Poznavanje rada sa Mikrotik ruterima.

PROFIL KANDIDATA:

 • Diploma srednje škole, visoke škole ili fakulteta u oblasti IT tehnologija.
 • Minimum godinu dana radnog iskustva na istoj ili sličnoj poziciji.
 • Sposobnost usmene i pisane komunikacije na engleskom jeziku.
 • Dobre komunikacione sposobnosti.
 • Sistematičnost, preciznost i upornost u rešavanju postavljenih zadataka.
 • Sposobnost brzog učenja i usvajanja novih znanja i veština.
 • Široko razumevanje IT koncepata i novih tehnologija.
 • Samostalnost u radu, analitičnost, odgovornost i posvećenost detaljima.

Napomena: Radno vreme je od 09h do 17h.