Junior tehnički konsultant

0
204

Opis posla:

Korisnička podrška

 • Svakodnevna korisnička podrška (Nivo I) u radu i obuke korisnika, u saradnji sa iskusnijim kolegama;
 • Vrši predefinisane svakodnevne provere sistema koji su na testu ili u produkciji kod klijenta;
 • Evidentira i dokumentuje probleme prijavljene od strane korisnika radi rešavanja od strane višeg nivoa podrške (Nivo II), testira i potvrđuje rešenje sprovedeno od strane podrške Nivo II, u saradnji sa iskusnijim kolegama;
 • Učestvuje u pripremi i ažuriranju korisničke dokumentacije;
 • Učestvuje u razvoju i održavanju tehničke dokumentacije namenjene krajnjim korisnicima, kao i izvršavanje svih drugih aktivnosti na projektu, vezanih za tehničku komunikaciju sa korisnicima;

Projektne aktivnosti

 • Učestvuje u pripremi dokumentacije za dizajn ili modifikaciju softverskih aplikacija i sistema za potrebe projekta, kroz proces biznis analize projekta, identifikovanjem poslovnih potreba korisnika i prevođenjem u tehničku specifikaciju zahteva za softversku aplikaciju ili sistem;
 • Sarađuje sa projektnim i razvojnim timom i dizajnerima aplikacije;
 • Učestvuje u proveri migriranih podataka i definisanju tipskih problema i grešaka u fazi migracije podataka, korišćenjem predefinisanih alata;
 • Obavlja jednostavne promene podataka u sistemu po zahtevu korisnika korišćenjem postojećih predefinisanih alata, testira, dokumentuje i dostavlja informacije o izvršenim intervencijama;
 • Učestvuje u puštanju u rad opreme i sistema kod klijenata;
 • Učestvuje u definisanju korisničkih zahteva za implementaciju izveštaja;
 • U saradnji sa iskusnijim kolegama sprovodi i ocenjuje projektna testiranja poslovnih procesa u okruženju klijenta odnosno u ciljnom okruženju;
 • Realizuje dodeljene projektne zadatke i aktivnosti, profesionalno i prema postavljenom nivou kvaliteta, u skladu sa postavljenim ciljevima i očekivanim rezultatima.

Uslovi

 • Studenti sa sledećih univerziteta: ekonomije, prava, menadžmenta, informacionih tehnologija, organizacionih nauka ili srodnih oblasti..