Magacioner (m/ž)

0
123

Opis posla i zahtevi radnog mesta:Radi na prijemu i izdavanju robe, repromaterijala i oprema u/iz magacina (kvantitativan i kvalitativan prijem i izdavanje)Izrađuje zapis o prijemu u slučaju nepravilnosti prilikom isporuke robeIzrađuje prijemnice…Original Article