Mali koraci ka snažnijoj ličnosti: „Ojačaj svoje samopouzdanje“

0
33

Mali koraci ka snažnijoj ličnosti: „Ojačaj svoje samopouzdanje“

“Zamisli neki mišić na svom telu. Ako svakoga dana vežbaš i  istežeš ga, on postaje sve jači. Samopouzdanje je kao mišić”.
Samopouzdanje podrazumeva način na koji vidimo sebe. Osobe sa visokim samopouzdanjem imaju pozitivnu sliku o sebi, prihvatajući svoje kvalitete, ali i svoje nedostatke. Osećaju se vredno i sposobno, bez obzira na spoljašnje okolnosti ili mišljenja drugih. Međutim, kada je razvoj samopouzdanja kod dece u pitanju, neophodno je da imaju podršku od strane roditelja i nastavnika. Knjiga “Ojačaj svoje samopouzdanje”, osmišljena kao radna sveska, na vrlo pristupačan način uči decu kako da izgrade samopouzdanje, primenom proverenih i pouzdanih tehnika. 

O dečijem samopouzdanju, ali i o ovoj knjizi razgovarali smo sa Aleksandrom Cvetković, defektološkinjom Centra za nestalom i zlostavljanom decom, koja je svoje dugogodišnje iskustvo stekla u radu sa decom iz Svratišta.  

Kako dolazi do manjka samopouzdanja kod dece?

Do manjka samopouzdanja kod dece moze doći iz razlicitih razloga – stalno kritikovanje i visoka očekivanja od strane roditelja, manje pohvale i podrške za postignute uspehe, ismevanje i zadirkivanje od strane vršnjaka, osećaj isključenosti iz vršnjačke grupe, poteškoće u učenju i stalni neuspeh u školi, zatim, sukobi u porodici, razvod roditelja, nasilje unutar porodice ili deca sa hronicnim bolestima ili invaliditetom, koja imaju ograničene prilike da istraže svoje talente.

Kako ova knjiga može doprineti razvoju samopouzdanja?

Knjiga je tako napisana da deci daje mogućnost da ne slušaju samo o samopouzdanju, jer im to može biti malo zbunjujuće i nejasno, već da odmah učestvuju u vežbicama i primerima putem kojih će lakše da razumeju ovu temu i da primene u svom životu neke od veština koje će im pomoći da razviju samopouzdanje i empatiju.

Da li smatrate da su metode i tehnike koje autorka predlaže adekvatne za decu različitih uzrasta?

Metode i tehnike su tako napisane da se mogu koristiti za različite uzraste, a primeri se svakako mogu menjati u zavisnosti od uzrasta, prilagoditi njihovim interesovanjima. 

Da li knjiga može biti korisna za roditelje u podsticanju samopouzdanja njihove dece?

Svakako je i roditelji mogu koristiti, prilagođena je tako da se i sami roditelji prvo mogu edukovati na ovu temu, a onda zajedno sa decom odraditi vežbe iz knjige. Mnogi roditelji nemaju roditeljske kapacitete i veštine na konkretne teme kao što je razvoj samopouzdanja. Razumeju, ali ne znaju da pronađu način kako to da prenesu na svoju decu tako da su ovakve knjige dobar alat u svakoj kući za rad sa decom.

Neki komentar/preporuka za čitaoce koji razmatraju korišćenje ove knjige u radu sa decom? 

Razvoj samopouzdanja je nešto što je možda i najvažnije da se u što ranijem uzrastu radi na tome, jer od tih veština i snaga zavisi nastavak zivota jednog deteta i mlade osobe. Knjiga je osmišljena tako da se na jednostavan način deci približi tema koja je važna, a rešenje je i za roditelje i za sve odrasle koji su u kontaktu ili rade sa decom. Ovakve knjige stimulišu maštu i pomažu deci da razvijaju kreativna razmišljanja što moze povećati njihovo samopouzdanje, pa sama činjenica da uz pomoć knjige dete razume neku temu na kraju će povećati samopouzdanje. Razgovor sa roditeljima o ovoj knjizi moze dati mogućnost detetu da iskaže svoja osećanja i misli koje možda nije umeo, da postave sebi neki ciljeve i da rade na njihovom ostvarivanju i na taj način da  više veruju u svoje snove i sposobnosti.