Monter telekomunikacione opreme (m/ž)

0
209

Broj izvršilaca: 3Opis posla:• Instalacija i deinstalacija panel i paraboličnih antena, primopredajničkih jedinica, trasa koaksijalnih i optičkih kablova, kabineta baznih stanica mobilne telefonije i slične telekomunikacione opreme• Rad na visini…Original Article