.NET Developer

0
265

Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

Zbog poslovne ekspanzije raspisujemo konkurs za sledeću poziciju: .NET developer (m/ž)

Očekujemo:

 • Kandidate sa završenim fakultetom IT smera (fakultet organizacionih nauka, prirodno-matematički fakultet, elektrotehnički fakultet, tehnički fakultet), kao i studente završne godine studija ili master studija IT smerova, sa ili bez radnog iskustva
 • Kandidate koji permanentno rade na svom obrazovanju, usavršavanju i sticanju novih znanja iz oblasti novih IT tehnologija;
 • Kandidate koji imaju kritičko analitičko razmišljanje, samomotivisani su, ciljno orijentisani, koji imaju sposobnost da odrede prioritete, timski su orijentisani
 • Visok korisnički nivo poznavanja rada na računaru; poznavanje odgovarajućih razvojnih tehnologija
 • Aktivno znanje jednog svetskog jezika – prednost engleski jezik

Opis osnovnih zaduženja:

 • Radi na razvoju aplikativnih sistema baziranih na C# i .NET MVC tehnologijama;
 • analizira zahteve korisnika za promenom postojećih i izradom novih funkcionalnosti informacionog sistema i definiše tehničku dokumentaciju zahteva za isporučioce aplikativnog softvera;
 • radi na testiranju implementiranih aplikativnih promena i novih aplikativnih celina (pisanje test case-ova i sprovođenje testova samostalno i sa korisnicima);
 • izrađuje novu i održava postojeću tehničku i korisničku dokumentaciju implementiranih izmena i novih funkcionalnosti aplikativnog softvera;
 • učestvuje u postavljanju novih verzija na testnom, predprodukciono i produkciono okruženje;
 • radi na aktivnostima drugog nivoa podrške korisnicima (analiza problema koji su prosleđeni na II nivo podrške korisnicima, samostalno rešavanje korisničkih zahteva ili prosleđivanje zahteva spoljnim saradnicima koji su nadležni za konkretan zahtev);
 • pruža pomoć korisnicima za upotrebu aplikativnih celina; dijagnostifikuje i otklanjanja eventualne probleme koji su nastali prilikom korišćenja aplikativnih celina;
 • radi na redovnim, periodičnim i ad hock obradama podataka korišćenjem TSQL-a za MS SQL Server i DB2;
 • radi na kreiranju redovnih, periodičnih i ad hock izveštaja (Excel, SSRS, Power BI);
 • učestvuje u izradi radnih procedura i uputstava iz delokruga odgovornosti IT-ja;
 • radi na izradi i održavanju dokumenata o planskim i vanrednim zadacima iz delokruga svojih radnih odgovornosti i redovno izveštavanje nadređenog funkcionalnog menadžera;

Omogućujemo:

 • Radni odnos u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lideru u osiguranju u Adria regionu
 • Adekvatnu zaradu i radno okruženje
 • Mogućnost napredovanja
 • Edukaciju i stalno usavršavanje u struci

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd sa registrovanim sedištem na adresi Novi Beograd, Milutina Milankovića 7a, matični broj 07082428, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti, te se kao rukovalac u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ponaša u svemu u skladu sa propisima kojima je uređena ova oblast.

Vaše podatke prikupljamo samo u svrhu regrutacije odnosno selekcije za oglašenu poziciju, a pristup istima imaju samo ovlašćena lica, u skladu sa obavljanjem njihovih radnih zadataka. Ovako prikupljene podatke, čuvamo 3 godine.

Na web stranici Triglav osiguranja a.d.o. Beograd, u dokumentu Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, možete se o svemu detaljno informisati. Sva prava zagarantovana važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, kao i sve odgovore na Vaša pitanja u vezi sa podacima o ličnosti, možete dobiti upitom elektronskim putem.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here