Пописивачи

0
195

Републички завод за статистику објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству пописивача да у периоду од 22. јула (од 7.00 часова) до 5. августа 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода: stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs. Општи услови које кандидат треба да испуни: држављанство Републике Србије; пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији; најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве; стечено најмање трогодишње средње образовање; да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак. Посебни услови које кандидат треба да испуни: познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата; могућност приступа интернету током периода ангажовања.Original Article

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here