Порекло презимена, село Бајевица (Нови Пазар)

0
993

Порекло становништва села Бајевица, Град Нови Пазар – Рашки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Положај села.

Бајевица је, са својим потесом, у долинама Јошанице и Јованова Потока.

Тип села.

Већи број кућа је на ободу алувијалне равни, а мање их има на странама коса, које скупно чине насеље мање разбијеног типа. Ниже Црвенијех Прла је заселак Мур*, који се дели на Лубурску Махалу и на Бујупску Махалу. Кроз село пролази пут који везује села по западној Рогозни с Новим Пазаром.

Воде.

Оскудно је водом, нарочито доњи крај села, па се вода узима за домаће потребе са Јошанице. У Муру је извор Стублина. Стока се поји на потоцима, Koји пресушују.

Земље и шуме.

Зиратна земља је поред реке и по странама благих коса: Јалија, Голо Брдо (с воћкама), Мурски Лугови, Рохово, Грнчаре, Стара Караула. Утрина, испаше и шуме: Колибиште, Јазбине, Буне, Голодерица, Велики Врх, Мурске Калуге, долински теснац Крш, Чумин До, Дубље, Долачки Поток и по Турјаку. У Муру су њиве Ланиште, Раван, Чука, Ханиште, Чајир, Бегова Њива, Смоница, Влас, Лука, ливаде на Клечу, шуме и пасишта у Шумском Потоку, Мурском Потоку, Алуги, Белухи, Мајдану и Пијеску.

Старине селу.

У Јованову Потоку има остатака неког старог насеља. Код Старе Куће има остатака хришћанског гробља.

Име селу.

Име селу постало је од хипокористика Бајо, а назив Мур је скраћени облик од назива села Мурине код Плава, одакле су се доселили данашњи арбанашки родови. По предању Мур је старије насеље од Бајевице. Арбанашки родови дошли су на места одсељеног хришћанског становништва 1809. године. У оба насеља било је 1948. године 434 становника. Село је расло више множењем него досељавањем.

Порекло становништва.

Арбанашки родови:

-Мурићи, 9 кућа, су у засеоку Муру,  предак „од фиса Мурића из Мурије код Скадра“, населило се у Мурину код Плава, па његов син засновао заселак Мур.

-Џакавци, 4 кућа, су од Климената Љајића из Рватске на Ибру, досељени око 1880. године.

-Жирчани, 5 кућа, су Шаљани, прадед досељен из штавичке Жирче.

Помухамедањени српски родови:

-Дражани, 2 куће, су Кучи, досељени из рожајске Драге.

-Доловци, 3 куће, су Кучи, и они су од Гегића у Врбасићу.

-Лубуре, 6 куће, су Кучи; имају одељаке у Новом Пазару.

-Рашљани, Суљевићи, 3 куће, су досељени из Шутеновца 1880. године, старина у Расну код Сјенице; од њих су Рашљани у Охољу.

-Белопољци, 3 куће, су досељени из Запона код Бијелог Поља 1920. године, старином су из „Горњег Колашина“ на Тари.

-Лукарчани, 2 куће, су Гашани, досељени из Лукара, 1918. године.

*

Порекло становништва насеља Жирачки Долац, данас у саставу села Бајевица.

Положај насеља.

Жирачки Долац је у горњој долини Јованова Потока, повише његова саставка с Рогињским Потоком. Кроз село протиче и Рупљански Поток („рупници“: рудари). Село с потесом опкољено је шумовитим побрђем.

Тип насеља.

Куће су са обе стране потока, прилично разређене, чине насеље мање разређеног типа. Луксић је крај села. Долином Јованова Потока води пут преко Жирачког Доца за села у жупи Себечеву.

Воде.

Село има добру изворску воду у изобиљу. Главније воде су: Грнчарска Чесма, Ковачка Чесма и Чесма код Воденичишта.

Земље и шуме.

Њиве и ливаде су у долинама потока, по странама брда до изворишта Јованова Потока на местима Драженско Ражевиште, Кокине Њиве, Окућиште, шуме у Бучу, Јазбинама и Лесковици; испаше су у Рогињском Потоку и по Турјаку.

Старине и постанак насеља.

У селу има видних остатака хришћанског гробља и у њему црквина. Данашње село заселили су досељеници пред крај 19. века. Године 1948. имало је 165 становника:

Порекло становништва.

-Жирчани, 4 куће, су Шаљани, досељени из штавичке Жирче око 1880. године.

-Мурић, 1 кућа, су од Мурића у Бајевици.

-Авдовић, 1 кућа, је од Куча Мекића у Лечи.

-Чолаковићи, Сејдовићи, 3 куће, су Кучи из Мојстира у Штавици, досељени око 1890. Године.

-Доловци, 3 куће, су од Куча Гегића у Врбасићу, досељени 1917. године.

-Црновршанин, 1 кућа, је Куч (преци славили Св. Николу), с кућом у Луксићу, досељени из Црног Врха у околини Иванграда.

-Паучинци, Алићи, 3 куће, су Гашани из Паучина, досељени 1915. године.

-Касумовић, Дугопољац, 1 кућа, отац им се доселио из Дуге Пољане.

-Бихорац, 1 кућа, дошао одиви (призетио се) у кућу.

*Заселак Мур (Бајевица) је, уз још нека насеља, посебно село Града Новог Пазара.

ИЗВОР:  Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here