Порекло презимена, село Дракчићи (Краљево)

0
1396

Порекло презимена села Дракчићи, Град Краљево – Рашки округ. Према књизи Драгољуба  В. Корићанца „Надибар“ – издање 1992. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Положај села.

Насеље се налази у доњем току Врдилске реке, са њене леве и десне стране, а у окружењу села Самаила, Мусине Реке, Јарчујака, Чибуковца, Конарева и Врдила.

Земље и шуме.

Површина насеља износи 615 хектара од чега на њиве отпада 31%, воћњаке 1З%,  винограде 1,7%, ливаде 23.5%,  пашњаке 6.6%,  шуме 18.6%  и неплодно земљиште око 5,65%.

Историјат села.

Под овим називом насеље се помиње у првом турском катастарском попису 1476. године, са назнаком други назив „Град“.  Како на простору Дракчића не постоје никакви остаци града, а ни топографских назива који би упућивали на могућност да је град постојао, можемо закључити да се овде не ради о Дракчићима код Краљева већ о Дракчићима као делу Ужица, тј. старом граду Ужице са подградом. Насеље под овим именом помиње се и у свим доцнијим турским пописима 1516. 1523. 1525. једном попису после 1528., 1559/60  и 1572. године. У попису Влаха из 1528. године помиње се село Дракчћи са назнаком да припада Пожеги, што нас уверава да се ради о Дракчићима код Краљева,  јер су и сва остала околна села припадала Пожеги. Те, 1528. године Дракчићи су имали 10 влашких кућа са 42 неожењена мушкарца и једну земљорадничку кућу са два неожењена. Ово се насеље помиње и 1540. и 1572. године, када је имало 17, односно 29 домаћинстава.  Према томе, погрешно је мишљење да се помен Дракчића у попису 1476. године односи на Дракчиће код Краљева. У наредном периоду до 1831. године о овом насељу нема никаквих података.

Према попису Дракчићи су 1831. године имали 24 куће, 26 пореских глава, 53 арачке главе и 11 мушкараца млађих од 7 година.

Име села.

Основа имена насеља је словенско лично мушко име Драшчић. Дракчићи су деминутив од Дракча, дакле род настао од потомства Дракчиног. Из једног се документа види да су се Дракчићи звали „Дракчићи малићане“,  што значи да су били царско (султаново) лично добро, које је давано под доживотни закуп појединим заслужним поданицима (нешто као спахилук), од чијег су закупа турски цареви убирали приходе. Из тог разлога Дракчићи се не помињу у попису чибука 1822. године са осталим насељима овога краја,  јер су у саставу турског спахилука били све до 1828. године.

Како из прегледа родова који данас живе у Дракчићима видимо, старинци су:

-Весковићи, Цукићи, Гавриловићи, Луковићи и Рајковићи.

Ових 11% родова представљају 48,6%домаћинстава, што одсликава њихову јаку везаност за своје село.

Топонимија села.

Терзићи, Пипњакуша, Церјак, Швабовац, Трњак, Слатина, Мусина Река, Ружића брдо, Буковички поток, Бошњовићи, Лужнице, Цукића мала, Весковића мала и Грујовића поток.

Порекло становништва.

Редни број-назив рода-број кућа 1990-Крсна слава-порекло

1 Анђелковићи  – 1 Стевањдан,  Осаоница

2 Божићи – 1 Никољдан, Коритник

3 Бошковићи – 3 Никољдан, Осаоница

4 Бранковићи  – 1 Јовањдан

5 Весковићи – 30 Никољдан,  Староседеоци

6 Вуковићи – 1 Стевањдан, Врдила

7 Вучићевићи  – 1 Никољдан

8 Гавриловићи – 18 Аранђеловдан, 0саоница

9 Глогиње – 1 Никољдан, Босна

10 Грујовићи –1 Стевањдан, Врдила

11 Димитријевићи – 1 Никољдан,  Мус. Река

12 Дукићи – 8 Аранђеловдан, Староседеоци

13 Златићи – 1 Илиндан, Запоточе

14 Јанковићи  – 1 Митровдан,  Пазац

15 Јоксимовићи – 1 Никољдан, Самаила

16 Карапанџићи – 1 Митровдан,  Мечке–Осаоница

17 Краговићи – 1 Јовањдан,  Дежева

18 Луковићи – 3 Васиљевдан

19 Луковићи – 1 3 Јовањдан,  Буђево

20 Луковићи  – 4 Митровдан,  Осаоница

21 Марјановићи  – 1 Стевањдан

22 Матовићи –  1 Косово

23 Милићевићи – 6 Алесандрово,  Деб. Јасен

24 Милицковићи – 2 Аранђеловдан

25 Милошевићи –  4 Митровдан

26 Милутиновићи – 3 Аранђеловдан

27 Муњићи  – 3 Стевањдан, Мланча

28 Перишићи – 6 Никољдан

29 Петровићи – 1 Лучиндан, Прањани

30 Петровићи – 1 Стевањдан,  Луке – Ивањица

31 Плавшићи – 1 Никољдан, Самаила

32 Протићи – 1 Стевањдан,  Од Ивањице

ЗЗ Раденковићи – 1 Аранђеловдан,  Рудно

34 Радичевићи – 1 Никољдан,  Рзиње–Осаоница

35 Рајковићи – 5 Никољдан,  Староседеоци

36 Розгићи  – 1 Лучиндан,  Рудине–Мл.

37 Рудници – 1 Аранђеловдан

38 Солдатовићи – 3 Јовањдан

39 Стевовићи – 1 Лучиндан, Косово

40 Филиповићи – 1 Александрово, Деб. Јасен

41 Филиповићи – 1 Никољдан

42 Церовићи – 1 Ђурђевдан, Пећ – Косово

43 Чоловићи – 1

44 Штављани – 1 Мратиндан, Качулице

45 Шундовићи  – 11 Стевањдан

ИЗВОР: Према књизи Драгољуба  В. Корићанца „Надибар“ – издање 1992. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here