Порекло презимена, село Јарчујак (Краљево)

0
1061

Порекло презимена села Јарчујак, Град Краљево – Рашки округ. Према књизи Драгољуба  В. Корићанца „Надибар -1“ – издање 1992. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Положај села.

Насеље се налази на десној страни доњег тока Врдилске реке, у окружењу села Чибуковца, Цракчића, Мусине Реке, Мрсаћа, Адрана, Грдице и града Краљева.

Постанак и име села

Ово је село настало разграничењем спахилука Али спахије мрсаћког,  5. октобра 1828. године, када је (после разграничења) имало 37 кућа. У даљој прошлости насеље се звало Рајковац што је назначено и у документу о разграничењу. У пописима 1831. и 1833. насеље је уписано под старим именом Рајковац и тада је имало 34. односно 36 кућа. У турским катастарским пописима Рајковац (Рајковци) помиње се 1572. године као село са пет домаћинстава, а 1523. је уписано као пусто селиште тј. мезра.  Ко је био Рајко по коме је настао ранији назив Јарчујака не можемо рећи, али како се и један предео Самаила такође зове Рајковац може се претпоставити да су то била добра једног од средњовековних властелина.

О настанку данашњег назива насеља има више мишљења па је питање да ли је и једно од њих исправно. Према оном што је записано у документу о разграничењу 1828. године, Јарчујак је настао тако што се јарац удавио у воду под Мусиним шљивама, која се иначе зове Рајковац.

Др Радослав Павловић је изменио назив насеља у Јарчуљак објашњавајући да је јарчуљак демунитив од јарак– шанац, што не може бити, јер је још пре 160 година насеље имало назив Јарчујак као и данас. Што се тиче значења појма „јарак“ у турском језику, Павловић је превидео његову вишезначност те да је тај појам у овом случају могао имати и друго значење. То потврђује и народна песма „истом бјела зора забјелела, стаде јека а јарака звека“ и „о камену (рамену) јарак обесили“ итд. Такође је питање колико је реална прича о дављењу јарца као поводу за промену имена насељу. Најзад чини се да је реалан мотив настанка назива Јарчујак у турском изразу „јарачење“, што значи припремање – обука коња за јахање, вучу, борбу итд. Како је простор Мрсаћа. Адрана, Оцикља и Рајковца био у саставу великог спахилука то је вероватније закључити да су спахије што ради својих потреба што ради обавеза према држави, држали коње, гајили подмладак па и вршили њихову обуку (тренинг) за јахање, ношење терета, вучу и бојне вештине. Зато је терен за увежбавање коња по радњи која је на њему обављана могао добити топографски назив, а доцније и шире значење као насељено место. У народној песми је и ова радња остала забележена „сви јунаци коње разгледали, разгледали па их јарачили“. Знамо да су у суседном Чибуковцу били торови што се и из његовог имена види, па је могуће да је млађ–јарац држана одвојено на простору данашњег Јарчујака из чега се ово име могло извести име је могло настати и по биљци „јарић“, па затим и по „јарку“ како каже др Павловић.  Дакле, решења као што видимо има више, па је тешко рећи које је исправно.

Интересантно је напоменути да је др Михаило Драгић у свом раду ГружА, антропогеографска испитивања навео да се ово место зове Ерчујак. Како је са прикупљањем грађе за овај рад Драгић отпочео 1909. године, то је с обзиром на документа из 1828. овај назив неприхватљив, мада етимолошки гледано асоцира на Ере (Херцеговце).

::::::::

Међу даНашњим родовима који живе у Јарчујаку препознајемо као старинце само:

– Карапанџиће, Гочобије, Токовиће и Весковиће.

Но мора их бити више али их је тешко препознати због промене презимена која су вршена у прошлом веку.

Земље, шуме и тип насеља.

Јарчујак заузима простор од 539.5 хектара веома плодног земљишта које је данас готово потпуно покривено окућницама, а село може се рећи прераста из пригрдског насеља у градску целину.

Порекло становништва.

Редни број-назив рода-број кућа 1990-Крсна слава-порекло

1 Алексићи – 1 Од Новог Пазара

2 Алексићи – 4 Никољдан, Јошаничка Бања

3 Андрићи – 1  Нови Пазар

4 Андрићи – 1  Радочело

5 Антићи  – 2 Од Ивањице

6 Арсићи – 1

7 Ашани – 5  Кале –Баков.

8 Бакрачевићи – 1  Од Новог Пазара

9 Балтићи  – 2 Андријевдан, Од Студенице

10 Банковићи – 2  Ушће

11 Бантулићи – 1 Ђурђевдан, Адрани

12 Бацићи – 2

13 Башчаревићи  – 1 Лучиндан,  Косовска Мнтровица

14 Белаћевићи  – 1 Ђурђевдан, Роћевићи

15 Белаковићи – 2  Студеница

16 Белићи  – 4 Нови Пазар

17 Белојице – 2 Сјеница

18 Бељаковићи  –  1

19 Бишевци  – 1 Мратидан,  Бишево – Рожаје

20 Благојевићи – З Косово

21 Богдановићи – 2 Толишница

22 Богдановићи – 2 Никољдан,  Од Бајибне Баште

23 Богићевићи –  2

24 Божићи – 1 Никољдан,  Коритник

25 Божовићи – 1 Косово

26 Бојковићи – 1 Покр. Шип. Косовска Митровица

27 Бојовићи – 2 Лучиндан, Врдила

28 Борзановићи –  4 Од Призрена

29 Борисављевићи – 1  Врмбаје – Ивањица

30 Боровићи – 1 Јовањдан

31 Бошковићи – 2 Аранђеловдан, Самаила

32 Бошковићи – 5 Никољдан, Осаоница

ЗЗ Бошковићи – 1 Буђево

34 Бугарићи – 1

35 Бузуровићи – 1

36 Букаре  – 1 Јовањдан,  Од Рашке

37 Васиљевићи – 1

38 Васићи – 1

39 Васовићи – 1 Томиндан, Пекчаница

40 Величићи – 1 Врачеви, Дедевци

41 Величићи – 2 Врачеви, Пекчаница

42 Величковићи – 1

43 Вељовићи – 1 Рожаје

44 Весићи -1 Косово

45 Виријевићи  – 1 Аранђеловдан, 0д Бањске

46 Вранићи – 1

47 Врндићи  – 1 Од Студенице

48 Врндићи – 1 Од Новог Пазара

49 Вујашани  – 6 Никољдан, Староседеоци

50 Вујанци – 1 Јовањдан, Зарево

51 Вујовићи – 1

52 Вујовићи –  1 Ђурђевдан,  Качулице

53 Вукадиновићи – 7 Дрен – Лешак

54 Вукановићи – 2 Стевањдан,  Адрани

55 Вукићевићи – 2 Стевањдан, Горња Лопатница

56 Вукојевићи – 7 Бело Брдо – Косово

57 Вукотићи – 1 Андријевдан,  Црна Гора

58 Вукотићи -1 Од Новог Пазара

59 Вулетићи  – 1 Нови Пазар

60 Вучковићи – 4 Од Призрена

61 Голубовићи – 1 Никољдан, Врање

62 Гочобије – 4 Никољдан, Староседеоци

63 Гвозденовићи – 1 Нови Пазар

64 Даишевићи – 1 Обрва – Нађ.

65 Данчетовићи  – 1 Нови Пазар

66 Даниловићи  – 1

67 Даничићи – 1 Од Новог  Пазара

68 Дедићи  – 1

69 Динићи – 1

70 Длачићи – 1

71 Драгићевићи – 2 Никољдан,  Мланча

72 Драгићевићи – 2 Никољдан,  Мечке – Ивањица

73 Драгојловићи – 1 Никољдан, Радочело

74– Драгојловићи – 2 Никољдан,  Врх – Студеница

75 Драгојловићи  – 3 Од Студенице

76 Драгутиновићи – 1 Алесандрово, Опланићи

77 Драшковићи – 1

78 Дрманци – 4 Са Голије

79 Дугалићи – 5 Лазаревдаи, Од Студенице

80 Дуканци – 1 Никољдан, Осаоница

81 Цукићи – 5 Аранђеловдан,  Каона

82 Думићи – 1 Од Лешка

83 Ђекићи – 3 Староседеоци

84 Ђоковићи  – 2

85 Ђоковићи – 1 Косово

86 Ђорђевићи –  2

87 Ђорђевићи – 1 Урошевац

88 Ђурићи  – 3 Косово

89 Ђуровићи – 1

90 Живковићи – 2 Од Студенице

91 Живковићи –  4 Рудно

92 Заграђани – 1 Косово

93 Зечевићи  – 5 Од Новог Пазара

94 Златићи  – 1 Илиндан

95 Зорнићи – 1 Петковдан, Осаоница

96 Илићи – 1

97 Јаблановићи – 1 Нови Пазар

98 Јаковљевићи – 1 Дедевци

99 Јанковићи  – 1 Лазац

100 Јашари – 1 Косовска Митровица

101 Јевремовићи – 2

102 Јеврићи – 1  Рожаје

103 Јевтићи – 2

104 Јеротијевићи – 2 Аранђеловдан, 0саоница

105 Јефтићи – 1

106 Јовановићи – 1 Од Новог Пазара

107 Јовановићи – 3 Аранђеловдан, Мланча

108 Јовановићи – 1 Аранђеловдан, Каона

109 Јовановићи – 1 Јовањдан, Каона

110 Јовановићи – 4 Аранђеловдан, Осаоница

111 Карапанџићи  – 7 Митровдан,  Осаоница

112 Караџићи – 1 Горњи  Дубац

113 Килибарде –  2 Аранђеловдан, Врело – Косово

114 Китоњићи – 3 Никољдан,  Староседеоци

115 Кључевићи – 1

116 Ковачевићи – 1 Алемпијевдан, Богутовац

117 Ковачевићи – 1 Стевањдан,  Врх – Студеница

118 Ковачевићи – 1 Стевањдан,  Косово

119 Којадиновићи – 1

120 Коловићи – 1 Самаила

121 Корићании – 1 Горичани

122 Корићанци – 1 Мратиндан, Богутовац

123 Костовићи – 2 Стевањдан, Дедевци

124 Кривокапићи – 1 Јовањдан,  Косово

125 Крстићи – 2 Од Новог Пазара

126 Кујовићи  – 1 Подујево

127 Купрешани – 1 Купрес —Босна

128 Кучи – 1 Кучи–Црна Гора

129 Кушићи –  2 Јовањдан, Од Ивањице

130 Лазаревићи – 1 Аранђеловдан, Роћевићи

131 Лазаревићи – 1 Кремани

132 Лазићи – 1 Косово

133 Лазићи – 1 Ваљево

134 Лазовићи – 3 Никољдан, Толишница

135 Лазовићи  – 1 Ђурђевдан, Лазац

136 Лешевићи – 4 Стевањдан,  Самаила

137 Лукићи – 1  Староседеоци

138 Луковићи – 1 Никољдан,  Осаоница

139 Мајсторовићи – 1 Симеундан, Дедевџи

140 Макојевићи – 1

141 Манојловићи – 2 Косово

142 Маринковићи – 1

143 Маринковићи – 2 Лучиндан, Толишница

144 Маринковићи – 1 Никољдан, Рудно

145 Марићи  – 1     

146 Марјановићи – 1 Драгосињци

147 Марковићи – 1

148 Марковићи – 2

149 Марковићи – 2 Од Новог Пазара

150 Марушићи – 3 Св. Јован Златоусти, Косово

151 Матовићи – 1 Јовањдан, Од Сјенице

152 Матовићи – 2 Јовањдан, Брезова – Студеница

153 Мидовићи – 1 Бело Брдо – Косово

154 Мијаиловићи – 1 Од Студенице

155 Мијатовићи – 1

156 Миленковићи – 3

157 Миленковићи – 4 Никољдан, Прилике

158 Миленковићи – 2 Никољдан, Дедевци

159 Милићевићи – 2  Јовањдан, Мланча

160 Милићи – 1 Каона

161 Милићи – 1 Дежева

162 Милијановићи – 1 Врх – Студеница

163 Миликићи – 1 Славонија

164 Милишићи – 8 Луке – Ивањица

165 Миловановићи – 3 Ђурђевдан

167 Милосваљевићи – 2 Староседеоци

168 Милошевићи – 3 Староседеоци

169 Милошевићи – 2 Косово

170 Милутиновићи – 2

171 Миљковићи – 2 Св. Врачи, Адрани

172 Миљковићи – 2 Косово

173 Миљковићи – 2 Староседеоци

174 Минићи – 1 Студеница

175 Мисирлићи – 1

176 Митићи – 1 Косово

177 Митровићи – 3 Дубац

178 Митровићи – 4 Аранђеловдан, Староседеоци

179 Младеновићи – 4 Косово

180 Младеновићи – 3 Аранђеловдан, Житни Поток

181 Младеновићи – 3 Аранђеловдан, Бели Камен – Топлица

182 Недељковићи – 1

183 Неранџићи – 2 Од Новог Пазара

184 Нешковићи – 1

185 Нешовићи – 3 Никољдан, Староседеоци

186 Никетићи – 1 Св.Петка, Адрани

187 Николићи – 7 Јовањдан, Толишници

188 Николићи – 1 Чибуковац

189 Новаковићи – 1

190 Новчићи – 1 Од Сјенице

191 Обрадовићи – 1 Од Новог Пазара

192 Омановићи – 4 Од Сјенице

193 Оцокољићи – 2  Св. Василије, Осаоница

194 Павићевићи – 2 Од Новог Пазара

195 Павловићи – 3 Мратиндан, Ђаково

196 Павловићи – 3

197 Пајићи – 2 Никољдан, Каона

198 Пајовићи – 1 Горичани

199 Пајовићи – 2 Каона

200 Пајовићи – 1

201 Пајовићи – 1 Староседеоци

202 Пантићи – 1

203 Пантовићи – 1 Никољдан, Брвеница

204 Парезановићи – 3 Митровдан, Каона – Врдила

205 Парлићи – 1 Исток – Метохија

206 Пејићи – 1

207 Перићи – 2 Бело Брдо – Косово

208 Перишићи – 2 Трифундан, Раленовићи

209 Петковићи – 4 Св. Петка, Урошевац

210 Петровићи – 1 Аранђеловдан, Косово

211 Петровићи – 1 Стевањдан, Дедевци

212 Петровићи – 1 Аранђеловдан, Ратина

213 Пешићи – 1 Крагујевац

214 Плавшићи – 10 Никољдан, Нови Пазар

215 Полексићи – 1 Нови Пазар

216 Поповићи – 1

217 Прекићи – 6 Прекићи – Косово

218 Пузићи – 1 Ђурђиц, Лазац

219 Пузовићи – 1

220 Пушоњићи – 6 Никољдан, Пријепоље

221 Равићи – 5 Од Новог Пазара

222 Раденковићи – 1 Каона

223 Радојичићи – 1 Лазац

224 Радоњићи – 1 Од Студенице

225 Радосављевићи – 3

226 Радовановићи – 1

227 Радовићи – 2 Савидан, Староседеоци

228 Радуловићи – 1 Ђаково

229 Рајковићи – 1 Старесодеоци

230 Рајовићи – 6 Томиндан, Староседеоци

231 Ракићи – 1 Никољдан, Од Новог Пазара

232 Раковићи – 1 Са Голије

233 Ракочевићи – 1

234 Ратковићи – 1 Рожаје

235 Рацићи – 1

236 Ристовићи – 1 Од Ивањице

237 Рогоњићи – 2 Староседеоци

238 Романовићи – 1 Од Тутина

239 Романовићи – 2 Никољдан, Исток – Метохија

240 Ромчевићи – 4 Аранђеловдан,  Од Студенице

242 Ромчевићи – 1 Од Новог Пазара

243 Розгићи – 4 Лучиндан, Осаоница

244 Рубежићи – 1 Нови Пазар

245 Савићи – 1

246 Саловићи – 1 Александрово, Врдила

247 Секулићи – 1

248 Симовићи – 1 Од Новог Пазара

249 Спадићи – 1 Косово

250 Спасићи – 1 Горичани

251 Сретеновићи – 3 Нови Пазар

252 Станисављевићи – 1

253 Станишићи – 2

254 Станковићи – 10 Косово

255 Стевановићи – 1 Лучиндан, Лазац

256 Стевановићи – 1 Косово

257 Степићи – 1 Од Ниша

258 Степовићи – 1 Од Студенице

259 Стефановићи – 1 Св. Василије, Од Ужица

260 Стојановски – 1 Кавадарци

261 Стојићи -1 Никољдан, Ђаково

262 Ташићи – 1

263 Тадићи (друго презиме Јузовићи) – 4 Никољљдан, Дубац

264 Танасковићи – 1 Јовањдан, Буковица

265 Тапушковићи – 1 Косово

266 Терзићи – 4 Никољдан, Староседеоци

267 Тимотијевићи – 1 Аранђеловдан, Буковица

269 Тодоровићи – 1 Баљевац

270 Томићи – 1 Од Студенице

271 Томићи – 1 Од Новог Пазара

272 Томовићи – 3 Лазац

273 Топаловићи – 2 Јов ањдан, Рудно

274 Тошковићи – 1  Ваведење, Староседеоци

275 Трифуновићи – 1

276 Ћендићи – 1 Горачићи

277 Ћоповићи – 4 Од Новог Пазара

278 Ћурчићи – 3 Митровдан, Драгачево

279 Угарковићи – 1

280 Угреновићи – 1 Стевањдан

281 Цветановски – 1 Македонија

282 Цветковићи – 2 Приштина

 283 Цетровићи – 5 Никољдан, Староседеоци

284 Цукићи – 1 Нови Пазар

285 Чађеновићи – 1 Косово

286 Чоловићи – 4 Стевањдан, Дедевци

287 Чоловићи – 2

288 Чоловићи – 4 Од Новог Пазара

289 Чорбићи – 1 Никодан, Горња Лопатница

290 Чукићи – 2 Косово

291 Џамићи – 1

292 Шаренци – 3 Лазаревдан, Ђаковица

293 Шеклери – 1 Баре

294 Шиљковићи – 1 Аранђеловдан, Плав – Црна Гора

295 Штављани – 2 Ђурђевдан, Качулице

ИЗВОР: Према књизи Драгољуба  В. Корићанца „Надибар-1“ – издање 1992. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here