Порекло становништва села Пустовлах, Град Нови Пазар – Рашки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

 Положај села.      

Пустовлах с кућама и потесом је на развођу средњих токова Дмитрове Реке и Људске, а у склопу брда Плеша, Виника, Близанца, Грачице и Волујара, неколико кућа на источним падинама Виника (1243 м).

Воде.

Вода се употребљава са чесме под Виником, Стублине усред села, Изворка, Камен–Воде, Корита, Врбице и бунара у Равнима. Потоци Саставци постају од Извора Јавора и Корита, састају се код Воденичишта у Клисури и тако постаје речица Клисура, која утиче у Људску ниже бање у Рајчиновићу.

Земље и шуме.

Њиве и ливаде су на местима: Лазови, Беглучине, Обуниће, Шанац, Чесмице, Плијеш, Белаја, Стублина, Дуварине, Јастребац, Дубоки Лаз, Круглица, Сланица, Брезје, Калдрма, Говеђи До, Вратнице, Стрељац, Својуга и Равни Гај; пасишта и шуме су по брдима Звечи Кршу, Колибишту, Комори, Орници и Зорници; топографија Виника: Алијина Рупа, Крш, Спасојевик, Чесмица, Рујац, Станица, Крчандо,  Студенац, Лазарица, Звечика, Беглучине су утрина и каменолом, Ђурмановац, Предплијеш, Мало Лијешће, Шиљата Стијена, Распукли Камен, Наковаља, Бабин Гроб, Чекиревац, Чукарица, Пискавице, Паљеш, Прогон, Јагњило, Остри Вр(х), Сечина, Кршеви, Срнавица, Илина Вода; државна шума је у Грачици.

Старине, постанак и остали подаци о селу.

Из Плијеша вади се сиви андезит за зидање зграда и надгробне споменике. На Главици је старо „грчко“ гробље. Код камена „стељца“ (пободен) познаје се шанац „Карађоке“ из 1809. године. Данашње гробље је у селу. Село се заселило у почетку 18. века на Селишту, сада у њивама, па се преселило на данашње место крајем прошлога века, да би било ближе извору Стублини.

Порекло становништва.

Родови су:

-Мијаљевићи, 10 кућа, Бињовићи, 2 куће, Св. Никола, предак се доселио из Мијаљевића код Чајетине; казује да су у селу „од бир вакта“ (давнина), неки старац казивао, да је упамтио када су у Пустовлаху биле само две куће, једна Биновића а друга Мијаљевића. У Малом Гробљу код Новога Пазара сахрањен је 1844. године. Вучић Мијаљевић из Новога Пазара.

-Дачићи, Перишићи, 2 куће, Св. Никола, прешли из Родића на Лаз у Близанцу, па одатле у Пустовлах.

-Пајовић, 1 кућа, је од Пајовића у Полокцу.

ИЗВОР: Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here