O prezimenu Matavulj dosta se culo zahvaljujuci knjizevniku Simi Matavulju. SImo je bio iz Sibenika medjutim o porijeklu prezimena malo se zna. Ako neko ima odgovarajuce informacije Matavulji bi zasigurno bili zahvalni.

Matavulj M.
Banja Luka, Bosna i Hercegovina

1 KOMENTAR

 1. Prema tumachenju akademika prof. dr Nikshe Stipchevicya (lichna komunikacija) prezime Matavulj moglo bi poticati iz romanizovanog balkanskog starosedelachkog jezichkog supstrata, tj. od aromunske (cincarsko-vlashke) slozhenice “mata-vola”, shto bi u prevodu znachilo losha volya (namcyor, shto bi rekli vojvodyani). Drugo mishlyenye sam chuo od prof. dr Milice Grkovicy, koja se profesionalno bavila etimologijom srpskih prezimena u dechanskim hrisovulyama, da bi se prezime Matavulj (Matavuly) moglo izvesti iz, atributa koji bi mogao da karakterishe neko stocharsko-pastirsko zanimanye balkanskog starosedelachkog romanizovanog stanovnishtva. Bilo bi jako zanimlyivo chuti na koje zanimanye asocira ovo prezime???
  U jednoj od svojih antropografskih studija, pop Savo Nakicyenovicy (u knyizi “Boka. Naselya srpskih zemalya”, izdanye Srpske Kralyevske akademije nauka, Beograd, 1913. god; ili u knyizi “Boka, antropografska studija”, Etnografski zbornik, kny. 10., Naselya srpskih zemalya, kny. 19, Beograd 1913. god.) kazhe i neshto u smislu “Matavulyi u Grblyu”, shto bi moglo da ukazhe na prapostojbinu i mesto nastanka prezimena Matavuly. Najverovatnije su se Matavulyi, pod pritiskom turskih nadiranya ili krvne osvete, pomerali jadranskom obalom na severozapad, gde ih istorijski podaci belezhe kao pravoslavne (Srbe) do Splita i Kashtela, gde bivaju konvertovani u katolicizam, tako da se severnije i severozapadno, sve do Istre, izjashnyavaju kao Hrvati. Manye je verovatna mogucynost da je prezime nastalo kod dalmatinskih ili istarskih Vlaha, pa se proshirilo na istok i severoistok, jer su migracije stanovnishtva uglavnom ishle u suprotnom pravcu, izuzev naselyavanya “Krajine”, koja je naselyena sa juga, pretezhno iz Hercegovine i Dalmacije?
  Poseban je sluchaj shibenskih Matavulya, od kojih je loza Sime Matavulya poreklom sa planine Kozare, iz sela Kozjak, kod Turjaka, tj kod Gradishke. U Selu Grbavci, postoji zaseok Matavulyski shor, koji se na internetu sve cheshcye javlya pod nazivom Matavulji. Iz tog mesta su se sredinom 17. veka odselili preci Sime Matavulja u Dalmatinsku Zagoru, tachnije u selo Dalmatinsko Kosovo, gde je rodyen otac Sime Matavulja. Stric Sime Matavulja bio je iguman manastira Krupa, gde je Simo proveo nekoliko godina u pokushaju nyegove majke da ga zakaludyeri, poshto je rano ostala udovica. Dalya pricha o pishchevom zhivotu je manye vishe poznata iz nyegovih kazivanya, kao i podatak da je Simo u porodici imao chlanova obeju konfesija (pravoslavne i katolike). Tada to nije bila retkost, tako da ne iznenadyuju podaci da se kao “potomci” Sime Matavulya (koji nije imao dece), javlyaju i Matavulyi katolici, tj. Hrvati i Matavulji pravoslavci, tj. Srbi.
  Otprilike, “granica” izmedyu pravoslavnih i katolichkih Matavulya ide linijom granice izmedyu republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, s tim shto su Matavulyi iz Borova Sela pravoslavci, tj. Srbi. Bosanski Matavulyi su pravoslavci, sa lepim i chestim izuzecima Nemica, Hrvatica i Muslimanki (pa i Madyarica u Vojvodini), koje su udajom ponele ovo chasno i slavno prezime. Beogradski Matavulyi su pravoslavni Srbi, sa izuzetkom uvazhenog akademika, hemichara Petra Matavulja, koji je bio katolik (Hrvat).

  Unapred se zahvalyujem svakom prilogu koji bi bacio vishe svetla na etimologiju nasheg prezimena.

  S poshtovanyem,

  prof. dr Milan Matavuly, Novi Sad

  Milan Matavulj
  Novi Sad, Republika Srbija
  [email protected]

 2. Dopuna:

  Prema tumachenyu akademika prof. dr Nikshe Stipchevicya (Никша Стипчевић, 1929-2011) (lichna komunikacija) prezime Matavulj (Matavuly, Матавуљ) moglo bi poticati iz romanizovanog balkanskog starosedelachkog jezichkog supstrata, tj. od aromunske (cincarsko-vlashke) slozhenice “mata-vola”, shto bi u prevodu znachilo losha volya (namcyor, shto bi rekli vojvodyani). Drugo mishlyenye sam chuo od prof. dr Milice Grkovicy (Грковић), koja se profesionalno bavila etimologijom srpskih prezimena u dechanskim hrisovulyama (Грковић Милица, 1977: Reènik liènih imena kod Srba, Beograd), da bi se prezime Matavulj (Matavuly) moglo izvesti iz, atributa koji bi mogao da karakterishe neko stocharsko-pastirsko ili strazharsko-ratnichko zanimanye balkanskog starosedelachkog romanizovanog stanovnishtva. Bilo bi jako zanimlyivo chuti na koje zanimanye asocira ovo prezime???

  Knyizhevnik Aleksandar Vucho (Вучо, 1897-1985) je u jednoj pesmi napisao stih, cit.: “…mirno spavajte matavulji…”, gde “matavulji” pishe malim slovom, shto upucyuje na neko zanimanye, eventualno vojnichko ili strazharsko. Buduæi i sam cincarskog porekla, mogao je eventualno znati znachenye te rechi? Raspitivao sam se kod nashih Vlaha kao i kod etnichkih Rumuna, ali niko nije mogao da asocira bilo kakvo znachenye. U Slavoniji na jugoistochnim obroncima Papuka (tridesetak km severno od Slavonskog Broda, kod Kutjeva) postoji brdo sa nazivom “Matavulja”, koje je polozhajem moglo nekada da bude strazhara ili karaula, jer je locirano iznad nekada vazhne saobracyajnice.

  Investigator, kako se potpisao (http://forum.krstarica.com/showthread.php/420890-ГЕНЕТИЧКА-ГЕНЕАЛОГИЈА/page108; 17.11.2011.), o nashem prezimenu kazhe sledecye: … “Obièno su sva nerazumljiva staroslovenska imena kod nas objašnjavali kao romanska. Navodio sam prije prezime Matavulj u Dalmaciji koje ima jasan slovenski korijen, rijeè koja ne postoji u našem jeziku, ali je ima u drugim slovenskim jezicima (motovilo-toèak za namotavanje konca) i postoji i rusko prezime Motovilov, ukrajinsko Motoviljak. Sva ta stara slovenska plemena Crne Gore izgleda da su se dosta rano raselila najviše ka zapadu, u zapadnu Hercegovinu, sjevernu Dalmaciju. U sjevernoj Dalmacije sreæemo i prezime Macura…”.

  U jednoj od svojih antropografskih studija, pop Savo Nakicyenovicy (Накићеновић) (u knyizi “Boka. Naselya srpskih zemalya”, izdanye Srpske Kralyevske akademije nauka, Beograd, 1913. god; ili u knyizi “Boka, antropografska studija”, Etnografski zbornik, kny. 10., Naselya srpskih zemalya, kny. 19, Beograd 1913. god.) kazhe i neshto u smislu “…Matavulyi u Grblyu…”, shto bi moglo da ukazhe na prapostojbinu i mesto nastanka prezimena Matavuly (Матавуљ). Najverovatnije su se Matavulyi, pod pritiskom turskih nadiranya ili krvne osvete, pomerali jadranskom obalom na severozapad, gde ih istorijski podaci belezhe kao pravoslavne (Srbe) do Splita i Kashtela, gde delom bivaju konvertovani u katolicizam, tako da se severnije i severozapadno, sve do Istre, buducyi katolici, izjashnyavaju kao Hrvati. Manye je verovatna mogucynost da je prezime nastalo kod dalmatinskih ili istarskih Vlaha, pa se proshirilo na istok i severoistok, jer su migracije stanovnishtva uglavnom ishle u suprotnom pravcu, izuzev naselyavanya “Bosanske Krajine”, koja je naselyena sa juga, pretezhno iz Hercegovine i Dalmacije?

  Poseban je sluchaj shibenskih Matavulya, od kojih je loza Sime Matavulya poreklom sa planine Kozare, iz sela Kozjak, danas Grbavci kod Turjaka, tj. kod Gradishke. U selu Grbavci danas postoji zaseok Matavulyski shor, koji se na internetu sve cheshcye javlya pod nazivom “Matavulji”. Iz tog mesta su se, po svedochenyu Sime Matavulya, sredinom 17. veka odselili nyegovi preci u Dalmatinsku Zagoru, tachnije u selo Dalmatinsko Kosovo, gde je rodyen otac Sime Matavulja. Stric Sime Matavulja, Serafim, bio je iguman manastira Krupa, gde je Simo proveo nekoliko godina u pokushaju nyegove majke da ga zakaludyeri, poshto je rano ostala udovica. Dalya pricha o pishchevom zhivotu je manye vishe poznata iz nyegovih kazivanya, kao i podatak da je Simo u porodici imao chlanova obeju konfesija (pravoslavne i katolike). Tada to nije bila retkost, tako da ne iznenadyuju podaci da se kao “potomci” Sime Matavulya (koji nije imao dece?), javlyaju i Matavulyi katolici, tj. Hrvati i Matavulyi pravoslavci, tj. Srbi.

  “Granica” izmedyu pravoslavnih i katolichkih Matavulya ide otprilike linijom granice izmedyu Republike Hrvatske i Republike Srpske, s tim shto su Matavulyi iz Vukovara I Borova Sela (osam porodica?) pravoslavci, tj. Srbi. Bosanski Matavulyi, najveæim brojem naselyeni u Banyaluci i Gradishci, su pravoslavci, sa lepim i chestim izuzecima Nemica, Hrvatica i Muslimanki (pa i Madyarica u Vojvodini), koje su udajom ponele ovo chasno i slavno prezime. Beogradski i vojvodyanski Matavulyi su pravoslavni Srbi, sa izuzetkom akademika, profesora hemije na Medicinskom fakultetu (pre i neposredno posle II Svetskog rata) u Beogradu, dr Petra Matavulja, koji se izjashnyavao kao Hrvat.
  Medyu americhkim i australijskim Matavulyima ima i pravoslavnih, i katolika, verovatno i drugih konfesija. Samo na internetu mozhe da se nadye tridesetak odrednica osoba sa ovim prezimenom, uglavnom na teritoriji drzhava bivshe Jugoslavije, ali i SAD-a i drugih zemalya. Medyu nyima, pored proslavlyenog pisca i akademika Sime Matavulya, su i desetak Matavulya sa doktoratom nauka, shto nas kvalifikuje da, iako relativno mali Rod, zapevamo po bunyevachki: “Nasha j’ grana mala al’ je fina”.
  Unapred se zahvalyujem svakom prilogu koji bi bacio vishe svetla na etimologiju nasheg prezimena.
  S poshtovanyem,
  prof. dr Milan Matavuly, Novi Sad ([email protected]), jula 2012. god.

  Napomena: Na osnovu Правописа српскога језика (Општи дио – Писмо; тачка 3. Мијењања и прилагођавања азбуке, Издање Матице Српске 1993., стр. 23-26), a zbog velikih problema sa dijakritichkim znacima prilikom pisanya nepraktichnom Gajevicom (hrvatsko-slovenachkom latinicom) na internetu, kod ovog teksta je primenyena transliteracija korishcyenyem “teleprinterske srpske latinice” (umesto æ korishcyenyem ipsilona za omekshavanye c i stapanye u cy, tj. æ, kako je uradyeno i sa suglasnicima dy, ly i ny; dok su suglasnici è, š, ? i d? otvrdyivani dodavanyem slova h, pa imamo ch, umesto è, sh, umesto š, zh, umesto ? i nedosledno ali uniformno – dh (ili dzh), umesto d? (kako su to vecy odavno uradili Rusi, Ukrajinci i Bugari).

  Milan Matavuly
  Srbija
  [email protected]

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here