Plan prolongation in conference with other managers, smoothness schedules and accessibility of tender material.

Plan a sum of a prolongation activity in terms of outlay peculiarity and quantity, cost, time accessible and labor requirements.

Prepare work schedules to grasp designed production, approach prolongation control activities and urge efficiency.

Control use of prolongation plant comforts yet formulation of maintenance, a environment of handling hours and a supply of collection and tools.

Co-ordinate and approach peculiarity control procedures and a doing of reserve mandate and make certain that a orthodox mandate are met.

Direct investigate into new and softened prolongation methods and products.

Control a credentials of prolongation annals and reports.

Give recommendation and information on prolongation to other managers and sub-ordinates.

Recommend and exercise initiatives such as new techniques and products, purchases of new machinery, plant layout, etc.

Control, approach and guard prolongation staff, classify staff selection, training, growth and utilization.

Liaise with a Maintenance Department to safeguard smallest appurtenance downtime.

Ensure a altogether plant and prolongation areas are tidy, good ventilated and amply lit.

Constant research of prolongation methods to urge efficiency, revoke errors, etc.


Planiranje proizvodnje u dogovoru s drugim menadžerima, u skladu s planiranim rokovima isporuka i dostupnosti sirovina.

Planiranje svih pojedinosti o proizvodnim aktivnostima u pogledu kvalitete i količine proizvoda, troškova, vremenskom aspektu i radnim zahtjevima.

Priprema rasporeda rada radi postizanja planirane proizvodnje, aktivnosti izravne kontrole proizvodnje i poboljšanja učinkovitosti.

Kontrola korištenja proizvodnih postrojenja kroz planiranje održavanja, postavljanja operativnog vremena te isporuke dijelova i alata.

Koordiniranje i izravno upravljanje postupkom kontrole kvalitete, provođenje sigurnosnih zahtjeva i osiguranje ispunjavanja zakonskih zahtjeva.

Izravno istraživanje novih i poboljšanih proizvodnih metoda i proizvoda.

Kontroliranje pripreme proizvodnih evidencija i izvještaja.

Savjetovanje i informiranje drugih menadžera i podređenih zaposlenika o proizvodnji.

Preporučivanje i implementacija inicijativa kao što su nove tehnike i proizvodi, kupnja novih strojeva, raspored postrojenja itd.

Kontroliranje, usmjeravanje i praćenje proizvodnog kadra, organiziranje selekcije, obučavanja, razvijanja i korištenja proizvodnog kadra.

Suradnja s odjelom za održavanje kako bi se osigurali smallest zastoja u radu strojeva.

Osiguravanje urednosti, dobre prozračnosti i dovoljne osvijetljenosti
cjelokupnog postrojenja i proizvodnih prostora.

Kontinuirano analiziranje proizvodnih metoda u svrhu poboljšanja učinkovitosti, smanjenja učestalosti pogrešaka itd.

Article source: https://www.posao.hr/oglasi/production-manager-voditelj-proizvodnje-m-f/526417/

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here