Mi smo Montecha, kompanija za razvoj softvera sa sedištem u Beogradu, Srbija.

Mi smo konsultantska organizacija za IT usluge i tehnologiju. Naš fokus je na prilagođenim IT rešenjima u JavaScript-u i okruženjima otvorenog koda. Našim zaposlenima nudimo uzbudljive projekte i priliku da rastu sa nama.

U potrazi smo za programerima koji će se pridružiti našem timu i pomoći nam da realizujemo neke interne projekte i radimo sa našim klijentima. Mi smo kompanija koja trenutno radi remote i možete raditi sa bilo kog mesta u svetu. Nudimo stalno zaposlenje u Srbiji ili rad na osnovu ugovora ako živite u drugoj zemlji.

Uslovi zaposlenja:

 • Minimum 2+ godine rada sa JavaScript-om (React, Node.js)
 • Iskustvo u agilnim (scrum) timovima
 • Iskustvo u pisanju testova (Jest, Cypress.js)
 • Iskustvo u tehnologijama REST i GraphQL
 • Poznavanje dodatnih programskih jezika je benefit
 • Visoko znanje engleskog jezika

Opis posla:

 • Biti deo tima koji radi na različitim projektima
 • Pisanje jednostavnog za korišćenje, efikasnog i proverljivog JavaScript koda
 • Kreiranje veb stranica koristeći HTML i CSS
 • Poboljšanje korisničkog iskustva
 • Pisanje testova
 • Razvoj skalabilnih aplikacija
 • Rad sa CI/CD-om, IaC-om i AWS-om
 • Rad sa React, Redux, Redux-Saga, Mobx bibliotekama
 • Velika želja za radom i učenjem!

Šta nudimo:

 • Briga o kupcima – Naš cilj je da budemo najbolji u svemu što radimo. Radimo sa klijentima kako bismo razumeli njihove potrebe, olakšali im rad sa nama i odgovorili na njihove zahteve brzo i efikasno..
 • Transparentnost – Trudimo se da uradimo više nego što je potrebno. Koristimo dostupne podatke, uvid u tržište i lokalnu ekspertizu da bismo bili u toku sa promenama u pravilima i propisima i pratili mogućnosti i rizike naših klijenata.
 • Integritet – Cenimo poverenje koje su nam ukazali naši klijenti i pristupamo im sa integritetom. Mi procenjujemo i upravljamo rizicima u ime naših klijenata.
 • Timski rad – Pružamo podršku klijentima na međunarodnom nivou kako bi usluge bile besprekorne, a radimo to kao tim.
 • Ulažemo u talente – Nastojimo da stalno zapošljavamo i razvijamo talente i omogućimo im da naprave sjajnu karijeru. Pored toga, ulažemo u tehničke i liderske veštine kako bismo razvili kvalifikovane i motivisane timove.
 • Rast – Postoji mogućnost za lični i karijerni razvoj unutar kompanije. Uvek podržavamo nova učenja i iskustva.
 • Podrška – Rad u mladom, pozitivnom i podržavajućem timu. Nikad niste sam!

Benefiti koje nudimo:

 • Konkurentna plata
 • Fleksibilno radno vreme
 • Rad od kuće
 • Zaposlenje sa punim radnim vremenom
 • Prilika da razvijete svoje veštine radeći sa najnovijim tehnologijama
 • Uvek izazovni zadaci koji bi Vas podsticali na dalji napredak
 • Dodatni benefiti

Ako ste se pronašli među ovim redovima, čekamo Vašu aplikaciju!

We are Montecha, a software development company located in Belgrade, Serbia.

We are an IT service and technology consultancy organization. Our focus is on customized IT solutions in JavaScript and open source environments. We offer our employees exciting projects and the opportunity to grow with us.

We are looking for additional developers to join our team and help us deliver some in-house projects and work with our clients. We are a remote-first company, and you can work from any place in the world. We offer full employment in Serbia or contract-based work if you are living in a different country.

Role requirements

 • 2+ years of experience in JavaScript (React, Node.js)
 • Experience in working in agile (scrum) teams
 • Experience in writing tests (Jest, Cypress.js)
 • Experience with REST and GraphQL
 • Knowledge of additional programming languages is a plus
 • Fluent English, written and verbal communication skill

Your tasks/responsibilities

 • Be part of an agile team working on various projects
 • Writing easy-to-use, efficient, and testable JavaScript code
 • Creating web pages using HTML and CSS
 • Improving the user experience
 • Writing unit and integration tests
 • Developing scalable applications
 • Working with CI/CD flows, infrastructure as a code and AWS
 • Working with React, Redux, Redux-Saga, Mobx
 • A great desire to work and learn!

What we offer

 • Customer Care – Our goal is to be the best at everything we do. We work with clients to understand their needs, make it easier for them to work with us, and respond to their requests quickly and efficiently.
 • Transparency – We strive to do more than is necessary. We use available data, market insights, and local expertise to keep abreast of changes in rules and regulations and track our clients’ opportunities and risks.
 • Integrity – We value the trust placed in us by our clients and approach them with integrity. We assess and manage the risks on behalf of our clients.
 • Teamwork – We provide support to clients internationally so that the services are flawless, and we do it as a team.
 • We invest in talent – We strive to constantly hire and develop talent and allow them to create a great career. In addition, we invest in technical and leadership skills to develop qualified and motivated teams.
 • Growth – There is an opportunity for personal and carrier development within the company. We always support new learnings and experiences.
 • Support – Work in a young, positive, and supportive team. You are never alone!

Your benefits

 • Competitive salary
 • Flexible work arrangement
 • Working from home/home office
 • Full-time employment
 • Opportunity to develop your skills by working with the latest technologies
 • Challenging tasks always to keep your brain running
 • Respect for your private time
 • Ability to reduce the workload
 • Free literature

If you find yourself among these lines, we are waiting for your application!

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here