Stephania (Istuk?) rogena u Parizu

0
1058

STEPHANIA tra?i svoju majku. Stephania se rodila u Parizu u 4. mjesecu 1966 (oko 21-og). Njezina mama je tada imala 19 god., bila je studentica i imala je brat i sestru, danas bi imala 65 god.. Otac od Stephanie se zvao Stipe, prezime bi trebao biti Istuk i imao je tada 28 god., imao je 2 sestre i jedan brat, njegov otac je bio poljoprivrednik, njegova majka domaèica. Danas bi imao 74 god.

Delphine Pavlak
Hrvatska
[email protected]