Тефтер пореских глава села Борач из 1835. године

0
1093

1. Милован Стевановић

2. Павле Тодоровић

син Радоје

3. Јевто Јездимировић

син Илија

4. Мијаило Јездимировић

5. Милован Јанићијевић

6. Арсеније Николић

7. Пантелија Петровић

син Јевђеније

8. Павле Дмитровић

9. Ђорђе Петровић

10. Илија Марковић

брат Глигорије

11. Мато Ђорђевић

12. Марко Јанковић

13. Вучић Миловановић

брат Ђорђе

14. Петар Миливојевић

15. Димитрије Филиповић

син  Сава

16. Стеван Димитријев

17. Јово Вићентијевић

18. Васил Лукић

брат Мијаило

Ђорђе

19. Павле Филиповић

20. Павић Коларевић

21. Ника Вукићевић

22. Илија Јовановић

23. Андрија Томић

син Јован

24. Вук Богићевић

25. Мато Јевремовић

26. Марко Илић, кмет

син Глигорије

27. Радосав Тодоровић

28. Василије Јевремовић

29. Павле Јевремовић

30. Марко Миловановић

31. Милован Симеуновић

32. Ника Никетић

33. Стеван Никетић

34. Илија Вуксановић

35. Антоније Божовић

36. Радоје Божовић

брат Благоје

син Иван

37. Обрад Божовић

брат Срећко

38. Радован Никетић

39. Гвозден Милутиновић

40. Мина Милошевић

41. Ристо Ивковић

брат Јовица

Срећко

42. Трифун Радосављевић

43. Тодор Мирковић

брат Ђека

44. Ника Милићевић

брат Антоније

Димитрије

45. Петар Ђорђијевић

46. Мијаило Ђорђијевић

брат Новак

47. Стеван Радовановић

брат Обрад

48. Срећко Радовановић

49. Симо Борисављевић

ПРИРЕДИО: Саша Зарић, сарадник портала Порекло