tra?im oca Josipa (Josef) Fišera ili rogake

0
1105

Tra?im oca rog. oko 1942-1944, od oca Aleksandra (umro 1983). Navodno je poginuo 1967., u nesreæi na motoru. Adresa stanovanja bila je Ulica 8 marta 8, Sombor. Moja majka je pok,. Josipa Kušinec, radila je u Somboru 1965. Molim, ukoliko postoje rogaci, ili barem neka informacija da mi se javi na mail. Hvala

Edita Herceg (Kušinec)
Sombor, Srbija
[email protected]