tra?im ro?ake u Pitsburgu SAD

0
1105

Poštovani,
Pozdrav iz Srbije! Ako neko mo?e, neka nam pomogne! Tra?imo ro?ake èiji kontakt su moji deda i baka izgubili tokom 2. svetskog rata. Sestre Jelena i Ljubica Alinèiæ rodom iz Hercegovine iselile su se nakon Prvog svetskog rata u Pitsburg SAD. Moja baka uèiteljica Zorka Esapoviæ Simeunoviæ dopisivala se sa njima do 2. svetskog rata kada je zbog seoba izgubila vezu sa njima. Potomci Ljubice i Jelene ?ive u Pitsburgu ili negde u SAD. ?elela bih da uspostavim vezu sa njima. Hvala!

Sonja Æoroviæ
Srbija
[email protected]

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here