Voleli bismo da stupimo u kontakt sa rogacima,inaèe potomcima Nikole Miljeviæa koji je oko 1910. godine iz Dalmacije otputovao u Ameriku i tamo ostao da ?ivi.U Ko?lovcu (Dalmacija) je rogen njegov sin iz prvog braka Dušan Miljeviæ koji je inaèe moj deda.

Maja Miljeviæ
Panèevo,Srbija
[email protected]