Traganje za svojom biološkom porodicom

0
1163

Dozvolite mi da vam isprièam prièu, Ja sam Vukašin Gorgeviæ, sin Silvane Gorgeviæ. Rogen sam 27. avgusta 1990. godine u Hagenu u Nemaèkoj. Nemaèka me je ukrala.
Rogen sam u 6. mesecu. Tako da sam bio veoma bolestan kada sam se rodio. Bio sam skoro mrtav. Silvana je imala 18 godina kada me je rodila. Moja majka je uèinila sve da spasi moj ?ivot!

– Ona me je dovela u bolnicu i spasila mi ?ivot.
– Kupila je lekove za mene i spasila mi ?ivot.
– Išla je sa mnom kod pedijatra.
– Išla je sa mnom u kancelariju socijalne pomoæi.
– Ona je kontaktirala fizioterapeuta.
– Rekla je svom ocu da brine o meni i da me dovede kod nje.

Ja joj dugujem svoj ?ivot. Ona je tra?ila azil u Nemaèkoj. Ali je Nemaèka rekla ne.Moj otac me nije ?eleo, nije mu bilo stalo do mene. Samo mojoj majci i njenim roditeljima. Moj otac se odrekao mene i rekao kancelariji za omladinu da je u redu ako odem u drugu porodicu. Moja mama nikada nije rekla ovo.
2006.godine, kada sam imao 16 godina, moja majka otišla u Nemaèku, ali je Nemaèka nju poslala nazad u Austriju. Zatim avgusta 2008. godine, kada mi je bio rogendan. Moja majka je ponovo otišla u Nemaèku i ?ivela u Esenu, dala je imigracionom odeljenju svoje podatke, kako bih mogao da je nagem. Veoma sam siguran da me je moja majka tra?ila, jer je došla avgusta 2008. godine, kada sam slavio svoj 18. rogendan.
Kada sam imao 4 godine, pitao sam svoju majku, koja me je usvojila, gde je moja biološka majka, jer sam ?eleo da se vratim! Ona je rekla da ne zna ništa o mojoj majci, da je moja majka uzimala drogu i da me je ostavila kada sam bio u bolnici neposredno nakon mog rogenja.
Nakon 23 godina, 2013. godine, saznao sam da su kancelarija za mlade i moji usvojitelji znali adresu gde je moja majka ?ivela! To je bila adresa gde sada ?ive roditelji mog oca, u Smederevu. Ali 1994. godine, moji deda i baba sa majèine strane su ?iveli na drugoj adresi u Svilajncu. Niko nikada nije pokušao da potra?i moju majku ili babu i dedu. Kancelarija za mlade i moji usvojitelji nikada nisu ?eleli da me vrate, oni su mi rekli da ne znaju gde je, ali su znali stvarnu adresu!

30. oktobra 2013. godine, našao sam svog oca i tu poèinje druga dramatièna prièa. Za ovo, molim vas, pogledajte moj video.

https://www.youtube.com/watch?v=vPTKVsqd77U
Tu vidite da mi niko iz moje porodice ne poma?e i svi mrze moju majku. Ali ja je volim. Ja sam njen prvi sin. Moram da je nagem.

Molim vas da me podr?ite.

Ja sam napravio stranicu gde mo?ete da me kontaktirate https://www.facebook.com/SearchSilvanaDordevic ili na mom profilu https://www.facebook.com/Vukasin.Djordjevic2 Druga opcija je da pišete na Sve za ljubav https://www.facebook.com/SveZaLjubav Oni znaju da je tra?im, pa vas molim, ako neko zna nešto o mojoj majci, kontaktirajte jedan od ovih profila.

Silvana Djordjevic
Netherlands, Tilburg or Serbia Svilajnac
[email protected]

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here