Credit Agricole Srbija traži Višeg specijalistu kontrole upravljanja i troškova.

Vaša uloga podrazumeva:

 • Organizovanje, kontrolu i kontinuirano unapređenje svih segmenata analize (klijenata, troškova, prihoda, plana, profitabilnosti i budžetiranja).
 • Kreiranje zahteva ka IT sektoru i učestvovanje u realizaciji projekata koji se tiču poslova odeljenja i divizije.
 • Kreiranje/kontrolu redovnog i povremenog izveštavanja/analiza/indikatora o finansijskom rezultatu i performansama Banke za potrebe menadžmenta Banke i Grupe.
 • Komunikaciju sa ostalim organizacionim jedinicama Banke radi pribavljanja potrebnih podataka za potrebe rada u odeljenju.
 • Korespondenciju i komunikacija sa predstavnicima Grupe.
 • Pisanje procedura i internih instrukcija za rad u odeljenju. Kreiranje izveštaja (tabele, grafikoni i odgovarajući prikazi) za Pricing komitet.
 • Izveštavanje u domenu operativnih troškova i investicija i praćenje realizacije
 • Kvantifikovanje uticaja određenih menadžment odluka na kretanje ALM gepova likvidnosti, gepova kamatnog rizika, BS stres testa likvidnosti kao i stres testa kamatnog rizika, koji se dostavljaju na kontrolu i verifikaciju Odeljenju za tržišne rizike.
 • Praćenje i komentare NBS regulatornih pokazatelja.
 • Praćenje i ažuriranje limita i konvencija u oblasti rizika upravljanja aktivom i pasivom (postavljenih od CA Grupe).
 • Praćenje izveštaja/analiza/prezentacija vezano za finansijski rezultat i performanse Banke, sprovođenje budžetskog procesa za potrebe Menadžmenta Banke i Grupe.

Pravi ste kandidat za ovaj posao ako posedujete:

 • VII ili VI stepen stručne spreme
 • Najmanje 1 godina iskustva u radu na istim ili sličnim pozicijama
 • Analitičko razmišljanje
 • B2/C1 nivo poznavanja engleskog jezika
 • Excel, Access, PowerPoint, Word, SAS, Power BI, SQL – napredni nivo

Napomena: Prikupljene prijave će biti sačuvane u bazi podataka Credit Agricole banke. Koristiće se isključivo u svrhu selekcije kandidata i neće biti dostupne trećim licima. Samo uži krug kandidata biće kontaktiran.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here