Visinski radnik – Monter telekomunikacione opreme (m/ž)

0
219

Broj izvršilaca: 3Opis posla:Instalacija i deinstalacija panel i paraboličnih antena, primopredajničkih jedinica, trasa koaksijalnih i optičkih kablova, kabineta baznih stanica mobilne telefonije i slične telekomunikacione opremeRad na visini na…Original Article