Broj izvršilaca: 3Opis posla:Instalacija i deinstalacija panel i paraboličnih antena, primopredajničkih jedinica, trasa koaksijalnih i optičkih kablova, kabineta baznih stanica mobilne telefonije i slične telekomunikacione opreme. Rad na visini…Original Article

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here