Junior Software Engineer

0
227

Neophodni uslovi i znanja za poziciju:

– Završen fakultet/visoka škola tehničkog usmerenja (ETF, PMF, RAF, FON, VIŠER, ICT…)

– Dobro znanje frontend tehnologija: HTML, CSS, JS

– Dobro znanje barem jednog višeg programskog jezika: Java, C#, C++…

– Dobro znanje objektnog programiranja, algoritama i struktura podataka

– Poznavanje SQL-a i rad sa bazama podataka

– Poznavanje rada u GIT-u

– Poznavanje operativnih sistema i računarskih mreža.

Poželjno je da kandidat poseduje:

– Znanje nekog od frontend framework-a: Vue, Angular, React…

– Znanje nekog od backend framework-a: Spring, ASP.NET, Django, Flask…

– Urađen barem jedan veći samostalni/školski projekat

Ukoliko sebe vidite kao nekog ko se svojim znanjima uklapa u željeni profil kandidata, molimo Vas da nam pošaljete prijavu koja bi trebalo da obuhvata:

· Biografiju (CV)

· Link na Vaš portfolio sa detaljnim opisom Vašeg doprinosa u okviru projekata na kojima ste učestvovali

· Poželjna/očekivana plata

· Datum od kojeg biste mogli da započnete radni odnos u našoj kompaniji

Zbog velikog broja prijava, nećemo biti u mogućnosti da odgovaramo na svaku prijavu pojedinačno i na razgovore za posao će biti pozivani samo kandidati koji ispunjavaju zadate uslove pozicije.