Порекло презимена, село Грубетиће (Нови Пазар)

0
930

Порекло становништва села Грубетиће, Град Нови Пазар – Рашки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Положај села.

Грубетиће су у присоју највишег села долине Грубетићског Потока, леве притоке Црновршке Реке а између преседлине на развођу Ковиоца, Грубетићакњ и Коњица.

Воде.

Село има изворске воде у изобиљу: Бубан, извор код Вучје Рупе, извор у Пуљеву Лазу, извор под Грвуњаком, један у Горњем Палешу; мањи извори немају називе.

Земље и шуме.

Њиве и ливаде су у окућницама, пропланцима и у долини сеоског потока на местима: Пуљов Лаз (неки Пуљо ту „закрчио њиву“), Глува Ливада, Локва, Крушевље, Раваница, Ковилац, Калеми, Њиветак с воћкама, Чалија, Трлиште, Коловоз, Гај, Уски До, Сугреб, Палеж, Каловац, (О)кругли Лаз, Муратовац, Пасуљиште с воћкама, Манојлова Њиве, Шевар, Вида, Јасика, Круг, Ровиште, Солила, Радојев Лаз, Милошев Лаз, Угарица, Јагодњак, Крст, Крчмаре, Пресло, Стара Колиба, Вијенац, Бачиште, Јоше, Ладиће, Оџина Ливада, Влас, Раћова Ливада, Кратина, Отешке Ливаде, Кревет, Ланиште, Јовице, Дољни Лаз, Стара Бачија, Пландиште и Сениште. Услед активне ерозије њиве се често претварају у „прлине“ (огољено земљиште, без хумуса). Шуме храстове и букове има у изобиљу на местима: Стаменином Кршу, Црном Врху, Кљуну, Церовом Бријегу, Грабаку, Коњичкој Равни, Коњицу, Грубетићској Главици, Средњем Палешу, Доњем Палешу, Седлини, Качкалишту, Травишту, Граовишту, Крљама, Дубокој Ровини, Колубишту, Медунку, Шибу, Старом Селу, Јавору, Гроту, Бучу, Кривачи, Кленовцу у Улици (прогону за стоку).

Старине и остали подаци о селу.

Грубетиће је било на месту Старом Селу на коме су сада сеоске паше. Од старог села остала су два гробља: једно је код црквине поред пута идући за суседно Драгочево, а друго је, старије, на врху Грубетићске Главице. У оба гробља очувале су се зидине порушених црквица и око њих надгробне плоче и стубови без натписа. Данашње гробље је заједничко са Отесом код старог гробља и црквине у селу. Недалеко одатле је зграда основне школе. Име селу је петронимично*. Његово старо становништво се одселило вероватно 1690. године, а данашње се доселило пре стотину година. Године 1948. имало је 48 становника.

* Стари дубровачки род Рањине презивао се Грубетић.

Порекло становништва

У селу су ови родови:

-Васојевићи, Николићи, 3 куће, Јанковићи, 2 куће,  Луковић, 1 кућа, Св. Јован Главосек, су Дробњаци, до скора су секли славски колач и св. Лесендри*, преци кренули испод Копа у Васојевићима, где су били неко време, населили суседно Крчмаре, па прешли у Грубетиће.

* Они су били неко време у Васојевићима и, да би уживали племенска права, узели и другу славу Васојевића, Св. Лесендру (Александра Невског).

-Дишовићи, 2 куће, су одељаци Јанићијевића y Дедилову, прешли око 1900. године; имају одељаке Дишовиће у Охољу.

ИЗВОР: Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.