prethodno prezime Batanjski

0
1184

Skoro sve sam pretra?io i zakljuèio da su 1735 Moji preci došli iz Batanje iz današnje Magarske u Melence (Banat) kad se rasformirala “pomoriška granica” Tu je moj predak, Adam, zapisan kao Batanjski a Krsna Slava Je Sv. Vasilije Veliki. Jednom prilikom sam èuo od nekog mog, sada pokojnog, rogaka da su ustvari došla dva ili više braæa te su produ?ili dalje prema srbiji dok je samo moj predak ostao u Melencima. Neznam kako im je bilo prezime pre 1735. KOJA još prezimena slave Sv. Vasiliju Velikog. Mo?da æu se podsetiti, jer daaavno sam to èuo. Hvala unapred od Lale, u USA od 1971, od svoje 15-te.

Milorad Batanjski
Clinton Twp. Mich. USA
[email protected]

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here