RADOZNALOST

0
1218

Trazim Branku(devojaèko Makota).Njen otac Omer imao je vanbraènu vezu u Vitkoviæima kod Gorazda Bih(1957).Rezultat sam ja, ocinstvo nije priznao,niti je to trazeno od njega.Otišao je u Sarajevo gde je zasnovao pordicu.Bio je inzenjer po struci.Majka mi je umrla, predpostavljam i on.Obrazovana sam zena i imam porodicu.Ne treba mi nista, samo sam malo radoznala!Ako postoji igde iko ko se seæa zene udovice(slovenke) i tog sluèaja mozda bih saznala nešto više ili mozda, èak i upoznala navedenu Branku.
Èuda su moguæa!

Gorana Goranoviæ
bih
[email protected]

1 KOMENTAR

 1. u Federaciji ima ova adresa sa prezimenom Makota u Gorazdu

  Makota
  Esad
  (038) 220-573
  FERIDA DIZDAREVIÆA 36
  Gora?de

  na podrucju Sarajeva:

  Makota
  Sulejman
  (033) 214-821
  HUSREFA RED?IÆA 7
  Sarajevo

  Makota
  Jasminka
  (033) 208-248
  NAHOREVSKA 68
  Sarajevo

  Makota
  D?evad
  (033) 222-102
  ZAIMA ŠARCA 90
  Sarajevo

  Makota
  Semija
  (033) 464-577
  SAFETA ZAJKE 36
  Sarajevo

  Elvira
  ch
  [email protected]