Tra?im pradedu interniranog u Bugarsku

0
936

Tra?im MOGUÆE POTOMKE pradedinog brata Aleksandra Jankoviæa(mo?da i ?ivanoviæ).
Interniran je za vreme Prvog Sv..rata u Bugarsku.
Prema prièi pre?ivelih meštana, vigen je za vreme Drugog Sv.rata u rodnom selu kao oficir bugarske vojske.
Veruje se da je promenio prezime u ?IVANOV.
Rogen je u selu Paljina kod Niša od majke Gurge(1875-1949) i oca Mladena(1870-1944) Bojkoviæa.
Imao je brata Vladimira i Ljubomira(mog pradedu) i još tri sestre.
Obojica braæe i jedna sestra danas imaju potomke.
O njemu se još uvek ne zna ništa!
Molim sve one koji su tra?ili svoje u bugarskim logorima I Sv.rata kao i one koji imaju veze sa Bugarskom da mi se jave.
Hvala

Draganic-Nisch Srbija
Nis,Srbija
[email protected]