Vozač u međunarodnom transportu

0
207

Uslovi:CPC sertifikat (finansiramo pohađanje obaveznih periodičnih predavanja u skladu sa Zakonom)ADR sertifikat (nije obavezan, finansiramo pohađanje obuke i ispita za prevoz opasnih materija u skladu sa Zakonom)CE kategorija (tegljač / kamion sa…Original Article