Asistent logistike (m/ž)

0
427

Opis posla:Odgovornost za prijem i evidentiranje telekomunikacione opremeTestiranje i podešavanje rutera i telefonskih uređaja kao i testiranje novih modela opremeUnos potrebnih podataka u sistem za praćenje opremePriprema opreme za distribuciju prodajnim…Original Article