Bravar

0
165

Opis zaduženja:Sečenje, savijanje, bušenje, brušenje, zavarivanje metalnih konstrukcijaPoznavanje materijala (čelični limovi, šrafovska roba itd.)Poznavanje rada na priručnim alatima (bušilica, brusilica, aparat za varenje itd.)Čišćenje i…Original Article