Ekspedicija (m/ž)

0
275

Opis posla i zahtevi radnog mesta:Manuelno i mašinsko pakovanje štampanog materijala za otpremu (pregledanje, pakovanje u pakete i kutije, šlajfniranje, vakumiranje, obeležavanje, lagerovanje, prema radnom nalogu).Vodjenje računa o etiketama za…Original Article