Lice za bezbednost i zdravlje na radu (m/ž)

0
324

Lokacija rada: Beograd, uz povremeni odlazak na teren u skladu sa zahtevima gradilištaKvalifikacije i veštine: Stečeno visoko obrazovanje obima od najmanje 240 ESPB bodova u okviru obrazovno – naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka Opsti zahtevi…Original Article