Prevencija zlostavljanja dece: Savet EU i Evropski parlament produžuju meru zaštite

0
107

Prevencija zlostavljanja dece: Savet EU i Evropski parlament produžuju meru zaštite

Predsedništvo Saveta Evropske Unije i predstavnici Evropskog parlamenta postigli su privremeni sporazum o Uuredbi koja produžava privremenu meru za borbu protiv onlajn zlostavljanja dece. Na osnovu sporazuma, ova privremena mera će biti produžena do 3. aprila 2026. godine.

“Ključno je da pojačamo borbu protiv širenja materijala na kojem je prikazano zlostavljanje dece na internetu. Današnji sporazum pruža pravnu sigurnost provajderima da nastave analizu svojih usluga u potrazi za materijalom koji prikazuje zlostavljanje dece i onlajn zavođenje, kako bi ga prijavili nadležnima.” – izjavio je belgijski Ministar unutrašnjih poslova, institucionalnih reforma i demokratskih obnova

Na osnovu Uredbe 2021/1232 – Privremena derogacije od pravila određenih odredbi Direktive 2002/58/EC o zaštiti podataka u sektorima elektronskih komunikacija koja je usvojena 2021. godine, pružaocima takozvanih usluga međuljudske komunikacije bazirane na broju telefona (npr. servisi za razmenu poruka) dozvoljeno je korišćenje određenih tehnologija za obradu ličnih i drugih podataka radi otkrivanja onlajn zlostavljanja dece, prijave i uklanjanja istog. Ova derogacija, koju su Savet Evropske Unije i Evropski parlament pristali dogovorili  da produže, bila je vremenski ograničena i trebalo je istekne 3. avgusta 2024. godine.

Pregovarači Saveta Evropske Unije i Evropskog parlamenta takođe su odlučili da bi provajderi trebalo da učine dostupnim, u struktuiranom formatu, informacije o prijavama otkrivenog onlajn zlostavljanja dece koje dostavljaju vlastima i Komisiji u struktuiranom formatu, kako bi se postiglo sveobuhvatno izveštavanje i kako bi se pratila statistika.

Derogacija, koja je prvi put dogovorena 2021. godine i sada produžena do 3. aprila 2026. godine, premostiće jaz do donošenja nove EU zakonodavne osnove, koja se trenutno nalazi pred Savetom EU i Evropskim parlamentom, i koja će biti trajni pravni okvir u oblasti otkrivanja onlajn zlostavljanja dece.

izvor: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/02/15/child-sexual-abuse-council-and-european-parliament-agree-to-prolong-protection-measure/

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here