Порекло презимена, село Адрани (Краљево)

0
1052

Порекло презимена села Адрани, Град Краљево – Рашки округ. Према књизи Драгољуба  В.Корићанца „Надибар“ – издање 1992. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Положај села.

Адрани се налазе на речној тераси са десне стране Западне

Мораве, око утоке Мусине реке, а у окружењу између насеља Грдице, Јарчујака, Мусине Реке, Мрсаћа и реке Мораве.

Историјат села и старине.

И поред тога што је, како ћемо доцније видети, насеље веома старо, његов први помен у писаним документима потиче из новијег доба, тј. из 1783. године, када су га аустријски картографи унели у своје војне карте.

Пошто се у турским пописима не помиње, а ни у ранијим аустријским картама из 1718. године, могло би се предпоставити да је насеље основано половином ХVШ века. Међутим, антропоним (МАРАН) из кога је име насеља настало ипак је старо. То потврђује и сачувани топоним Црквина као споменик из далеке прошлости, јер народно памћење не зна да је црква у насељу постојала. Нема сумње, цркву су Турци порушили у време великих пустошења.

После пожаревачког мира 1718. године граница између турског и аустријског царства ишла је Западном Моравом, па је из граничне зоне и малобројно становништво било исељено. Тек када је Београдским миром 1739. године граница померена према северу. насеље је поново обновљено.

Из протокола прихода чибучких за 1821/ 22. годину видимо да су Адрани тада имали 19 кућа, а домаћини су поименично пописани. У тих 19 домаћинстава било је 15 родова и то: један са четири. један са два и тринаест са по једним домаћинством. Из ових се података може закључити да су од 15 родова већина били нови досељеници, а то нас такође уверава да су Адрани у дужем периоду били напуштени.

Адране су, вероватно, обновили Сеничани један од најстаријих родова (сада Сеничићи),досељени од Сјенице у другој половини ХVШ века. Од осталих старинаца препознајемо Плешинце, који су се доселили из Плешина под Голијом, Гочобије (данас Кочобије), затим Беловође (данас Беловођани), досељени из Белих Вода код Дуге Пољане и Бешевиће. Неке од стариnаца вероватно не можемо препознати због промене родовског имена. Из тефтера пореза и арача за 1831. годину видимо да је за само 10 следећих година стање насељености Адрана потпуно измењено?“ Адрани су за тих 10 година троструко нарасли, па је број домаћинстава 1831. године износио 58, са укупно 440 становника или 7,6 чланова по домаћинству. За следећих 150 година. тј. 1981, број домова се повећао за девет пута тј. са 58 на 577, док је број становника повећан за само 4,3 пута. Ово значи да је број чланова домаћинстава смањен са 7, 6 на 3,57 по домаћинству. а то је мање него што је 1831. године било мушких глава.

Тип села.

Због свог положаја и других природних услова. насеље је привукло велики број досељеника чије су куће концентрисане са обе стране магистралног пута Краљево–Београд. Тиме је село прерасло из разбијеног у збијени тип. Неконтролисаним усељавањем добар део веома плодног земљишта претворен је у окућнице чиме је становништво све више упућено на непољопривредна занимања.

Плодна земља, добре саобраћајне Везе и близина великог потрошачког центра допринели су да Адрани израсту у богато и напредно приградско насеље. Мали је број старих кућа изграђених у првој половини ХХ века, а и оне које постоје служе углавном као помоћне зграде. Нове зграде су савремено грађене, па је и живот у њима примерен градским условима.

Земље и шуме.

Укупна површина насеља износи 1.236 хектара од чега су њиве 51%, вртови 1%,  воћњаци 3%, пашњаци 9%, шуме 7% и неплодно земљиште (спрудови) 14%.  Утапајући се у урбану целину града Краљева ово приградско насеље ће веома брзо изгубити и ово мало преосталих обележја села.

Воде.

Кроз насеље протиче река Мусача (Мусина река), а од извора постоји само један– Бубан; са њега се околна домаћинства снабдевају водом за пиће и друге домаће потребе. Ипак, већина домаћинстава користи ручне пумпе. бунаре и хидрофоре јер је ниво подземних вода довољно висок. Од потока постоји само Чађавац, који је отока извора Бубан.

Топонимија.

Топографских назива је мало као и у осталим равничарским насељима: Шеовац, утрина; Бубан, извор и утрина; Маква (Чађавац), поток: Бољковац, заселак: Синђелића мала, заселак; Тоњска мала (Тоња бара), заселак. Филиповића мала, заселак, Црквина, игралиште и задружна економија; Баћанка, ливаде и њиве.

Преглед родова у Адранима (број кућа 1990, крсна слава, порекло)

1 Аксићи – 2

2 Андрићи – 2

3 Аћимовићи – 1

4 Апостоловићи– 1

5 Ашани – 1

б Балтићи – 1, Андријевдан,. Засад. Магл.

7 Бантулићи – 8, Ђурђевдан Староседеоци

8 Барлови – 1, Лучиндан,  Луке–Ивањица.

9 Басарићи  – 1, Ђурђиц,  Драгачево

10 Белићи – 1

11 Беловођани -7, Петковдан,  Беле Воде, Голија .

12 Белопавловићи– 3, Петковдан,  Петњица

13 Бељаковићи – 6

14 Бешевићи-  3 ,Аранђеловд ан, Староседеоци.

15 Бићани – 1

16 Богдановићи – 1

17 Богићевићи – 3, Никољдан,  Придворица

18 Божовићи – 4

19 Бошковићи  –  2

20 Бранковићи – 1, Никољдан ,  Од Пожаревца.

21 Васиљевићи – 5, Јовањдан .

22 Васиљевићи- 1, Петковдан, Поповићи

23 Величковићи  – 4

24 Весковићи – 2, Никољдан, Дракчићи

25 Врндићи – 1

26 Вујошевићи  – 1

27 Вукадиновићи – 1

28 Вукановићи – 10,  Стевањдан.

29 Вукмировићи  – 4

30 Вукомановићи -10,  Јовањдан, Староседеоци.

31 Вуковићи –1

32 Вулетићи – 5

33 Вучићевићи – 1

34- Вучковићи  – 6

35 Гајићи -2, Ђурђиц , Од Пожаревца.

36 Гајовићи – 3

37 Гарићи –1, Никољдан,  Баково

38 Гашићи – 2

39 Гвозденовићи – 1

40 Главоњићи – 1, Ђурђиц .

41 Глушице  – 1

42 Гогићи 1

43 Годовци – 1, Годово

44- Гојковићи  – 2

45 Гочобије – 5, Никољдан,  Староседеоци.

46 Грбићи – 1

47 Грбовићи – 1

48 Грковићи – 1

49 Грујовићи – 1

50 Г удурићи —  1

51 Гужвићи  – 1

52 Давидовићи – 1

53 Дакићи – 1

54 Дамљановићи – 1

55 Даниловићи  – 2

56 Даничићи – 1

57 Дачовићи – 1, Јовањдан

58 Дебељаци 1, Аранђеловдан, Колашин

59 Димитријевићи– 1

60 Домановићи – 5, Врачеви, Лисице

61 Драгојловићи – 1

62 Дрманићи – 2, Аранђеловдан, Голија

63 Дробњзковићи  – 1

64 Дугалићи  – 4, Лазаревдан

65 Дукићи- 2, Аранђеловдан.

66 Дуловићи – 1

67 Ђаковићи – 3

68 Ђаковићи – 3, Аранђеловдан,  Пештерска Корита

69 Ђокићи- 4

70 Ђоковићи – 1

71 Ђорђевићи – 2

72 Ђорђевићи – 1

73 Ђоровићи-1, Ђурђиц,  Топлица

74 Ђурашевићи  – 1

75 Ђурђевићи-  1

76 Ђурићи –1

77 Ђуровићи – 4

78 Ердоглије – 1, Врачеви, Тадење

79 Ерчевићи – 11, Лучиндан, Староседеоци.

80 Жарковићи- 1

81 Живковићи- 3

82 Загорци –  1

83 Здравковићи – 2, Никољдан.

84 Зекаји – 1, Албанци.

85 Златари- 1

86 Златковићи- 1

87 Ивановићи- 7, Аранђеловдан

88 Илићи – 1

89 Илићи- 4, Трифундан.

90 Јаблановићи-3

91 Јаковљевићи -2

92 Јевђенијевићи  – 4, Јовањдан.

93 Јевремовићи – 1, Никољдан,  Од Пожаревца.

94 Јеленићи- 1

95 Јемовићи- 1

96 Јеротијевићи – 4

97 Јовановићи – 5, Трифундан, Староседеоци.

98 Јовановићи -3, Јонањдан,  Од Пожаревца.

99 Јовановићи – 4, Јовањдан·

100 Јоковићи – 1, Ђурђевдан

101 Јоксимовићи-3, Јоваањдан.

102 Калајџићи-1, Аранђеловдан, Дубац.

103 Кањевићи-1

104 Карапанџићи-3, Митровдан.

105 Киковићи-1

106 Китоњићи-1, Никољдан, Јарчујак.

107 Којовићи-1

108 Коматовићи-1

109 Коњевци-1

110 Кораћи-2

111 Костовићи-1, Илиндан.

112 Кочовићи-1

113 Кошани-1, Петковдан.

114 Крунићи-1

115 Куртјаковићи-1

116 Лазићи-1

117 Лазовићи-6, Врачеви, Дубац

118 Левајци-1, Ђурђиц, Лађевци

119 Левићани-1

120 Лешевићи-1, Стевањдан

121 Лугићи-1, Никољдан, Кушићи (Ивањица)

122 Луковићи-5, Александрово, Луке (Ивањица)

123 Мајсторовићи-3, Аранђеловдан, Дедевци

124 Маричићи-2

125 Маринковићи-4, Лучиндан, Толишница

126 Марјановићи-1

127 Марковићи-7

128 Матовићи-8, Ђурђиц, Од Пожаревца

129 Мијаиловићи-2

130 Мијатовићи-3

131 Микићи-1

132 Миленковићи-1

133 Милетићи-1

134 Милићевићи-1

135 Милићи-1

136 Милошевићи-1

137 Милошевићи-1

138 Милојевићи-2

139 Милосављевићи-2, Никољдан

140 Милосављевићи-5

141 Миловановићи-4, Никољдан

142 Милуновићи-1

143 Милутиновићи-5

144 Мимовићи-2

145 Митровићи-4

146 Миљковићи -2, Врачеви, Од Пожаревца

147 Неговановићи -2, Св. Вартоломеј, Од Пожаревца

148 Несторовићи -2, Лучиндан

149 Нешовићи -3, Јовањдан

150 Никетићи -5, Петковдан

151 Николићи -1,

152 Николићи-1, Петковдан, пореклом Роми

153 Новаковићи-1, Никољдан

154 Новичићи-2

155 Павловићи-6

156 Пантелићи-1

157 Пантићи-1

158 Пауновићи-4, Јовањдан, Од Пожаревца

159 Пејчићи-1

160  Перишићи-2, Трифундан, Раленовићи

161 Перовићи -2, Јовањдан, остра (чачак)

162 Петрићи-3, Никољдан

163 Петровићи -2

164 Пешићи -1, Из Самаила

165 Пештерци-4, Никољдан, Пештер

166 Плешинци -6, Јовањдан, Плешин (Голија)

167 Поповићи -2

168 Рацићи -1

169 Раденковићи-3

170 Радибратовићи-1

171 Радичевићи -7, Ђурђевдан, Староседеоци

172 Радовановићи -4, Јовањдан, Староседеоци

173 Радовићи -2, Савиндан, Јарчујак

174 Радовићи -4, Староседеоци

175 Радовићи-3

176 Радоњићи -3

177 Рајичићи -1

178 Ракановићи -1

179 Ракићи -2, Никољдан

180 Ракоњци -3

181 Ристићи -1

182 Рогљићи -1

183 Ровинци-1

184 Ромчевићи-3

185 Рудинци -2, Аранђеловдан

186 Сеничићи -1, Од Сјенице

187 Симеуновићи-1

188 Симовићи -3

189 Синђелићи -10, Лазаревдан, Староседеоци

190 Спасојевићи-1

191 Сретовићи-3

192 Срећковићи -1

193 Станићи -1

194- Станковићи -1

195 Станчићи-1

196 Стевановићи -2

197 Стефановићи -5, Јовањдан

198 Стефановићи -3, Мратиндан

199 Стојановићи -2

200 Стојковићи -2

201 Стојнићи -1

202 Страхинићи -3

203 Сунићи -1

204 Танасковићи -3

205 Терзићи -3, Лучиндан, Староседеоци

206 Тешићи -3, Јовањдан, Поповићи

207 Тодоровићи -2, Јовањдан

208 Тодоровићи -3

209 Томићи -2

210 Тошковићи -1, Ваведење

211 Ћировићи -1, Пантелијевдан, Мрсаћ

212 Ћурчићи -1, Митровдан

213 Угринићи -1

214 Урошевићи -1

215 Филиповићи 5, Ђурђевдан

216 Хајмерли -1

217 Циплаџи -1

218 Четровићи -8, Никољдан, Староседоци

219 Чомагићи-1, Аранђеловдан, Јошаница

220 Шћеловићи -1

221 Шћепановићи -1

222 Шаптовићи -1

223 Шекуларци-5, Из Шекулара

224 Шиљковићи-1, Аранђеловдан, Плав

225 Шљивићи-3, Ђурђевдан, Драгачево

__________________________________________________________________

45) Гочобије, друго презиме Кочобије. Презиме Гочобија је настало по неком од предака који је био добошар.

72) Ђорђевићи, друго презиме Алексићи.

14) Бешевићи, друго презиме Бежевићи,

22) Васиљевићи, друго презиме Курдовићи.

89) Илићи, друго презиме Јовановићи.

218) Четровићи, друго презиме Петровићи.

 

ИЗВОР: Према књизи Драгољуба  В.Корићанца „Надибар“ – издање 1992. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here