Порекло презимена, село Чашић Долац (Нови Пазар)

0
910

Порекло становништва села Чашић Долац, Град Нови Пазар – Рашки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Положај села.

Чашић–Долац је на источним падинама Буквара, с кућама које су ниже Прла и Забеле.

Име села.

За разлику од Жирачког Доца овај се назива Чашић–Долац по најстаријим досељеним Чашићима.

Тип села.

Кроз село воде два пута, поред којих су, у два низа, подигнуте куће. Муровац је крај села, а заселак Голо Брдо је на северним падинама Teпe (1141 м);  заселак Брезовица је ниже села на десној страни Долачке Реке.

Воде.

Село и засеоци су богати изворском водом: Наумовића Чесма, Мехова Чесма, Бијела Чесма и Рељча. Стока се поји по чесмама и на изданима Жујова Вода, Бабина Чесма и Мартина Чесма. У Голом Брду су чесме Шлијевница, Бача, Обадова Чесма, све ниже кућа; у Брезовици су Стублина и Мандина Вода, а стока се поји на Бари у Брду. Ниже села тече Долачка Река, лева притока Јошанице.

Земље и шуме.

Њиве и ливаде су помешане на местима: Селиште, Сићевац поред реке, Леденица, Ливдруец, Старо Гувно, Кошариште, Лопатник, Подводница, Калеми, Луђа, Стужиште, Зеновка, Бучанка, Лемаске Њиве, Бежаније, Бахтијарова Рахима, Тарајиште, Борина, Дебело Брдо, Белице, Струга, Совиште, Челиште, Тимборача, Масло, Емровка, Клече, Лазови, Борине, Илиџа, Кајгана, Лешће, Вртача, Врлача, Емоновка, Клисура, Веновка, Лимон, Мочила, Толишевац, Црепац, Недина Кућа, Црквина, Гаруља, Базве, Зечов Хан, Глухи Лаз, Смрдан, Козник, Жупа, Клековача, Летовина, Медунак, Чалија, Метин До. У Голом Брду су: Михољача, Шљивица, Духаниште, Селиште, Репиште и Ровине ниже кућа; утрине, шуме и испаше су по брдима: Кано (Каљаво) Буче, Рашће, Паљевина, Расадиште код Мехове Чесме, Голинек ниже Брезовице, Крушевље, Орлујак, Teпe, Дудулице, Салков Стан на Стружишту, Ораховина, Мачји Лаз, Гај, Вишњица, Гуче, Забрдњак, Коло, Стојанов Врт, Клик, Буковик, Абазов До, Лепавина. У присоју Долачке Реке је храстовина а у осоју буковина.

Старине у селу и гробља.

У селу има два стара гробља, једно је на Теферичу, врху брда Тепе, а друго на Кршу. Голо Брдо и Комине имају заједничко гробље, а Брезовица и Чашић-Долац имају посебна гробља.

Постанак села и заселака.

Насеље Голо Брдо споменуто је око 1316. године. За место Бежаније казује се, да су се некада Чашић-Долци тукли с Радујовчанима око испаша, па су се ноћу крили у брда, бојећи се напада и освете. Село су основали Хоти Чашићи крајем 17. века, Брезовицу помухамедањени Мартиновићи из Црне Горе у почетку 19. века, а Голо Брдо заселило се тек крајем 19. века. Године 1948. Чашић-Долац је имао 243 становника

Порекло становништва.

-Чашићи, 13 кућа, Нумановићи, 10 кућа, Аљевићи, 6 кућа,  су пореклом из северне Албаније.

-Дупљак, 1 кућа, је од Дупљака у Коминама.

-Koшyтa, 1 кућа, је Климента из Вуче у Штавици.

У Голом Брду су:

-Новалићи, 4 куће, су Кучи из Годочеља у Горњем Бихору, досељени око 1880. године, били неко време у Лагатору код Иванграда.

У Брезовици су:

-Мартиновићи, Колашинци, 5 кућа, су досељени из Колашина на Тари, пре тога били у Буковици код Рожаја.

-Наумовићи, по којима се назива Наумовића Чесма, одселили се у Топлицу.

ИЗВОР:  Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here