Порекло презимена, село Грабовац (Петриња)

0
1381

Као основу за састављање регистра банијских презимена узео сам податке из републичког пописа (1948), које сам поредио са подацима из спискова жртава Другог свјетског рата, као и са подацима из сачуваних црквених књига насталих средином XIX вијека.
Временом ћу регистар допуњавати подацима о крсним славама православних породица.

Бански Грабовац, општина Глина (1948)

Презимена са бројем пописаних кућа, пописаних особа и крсним славама (подебљана су презимена која су потврђена у селу средином XIX вијека):
– Бандур (4 куће, 25 особа)
– Бањанац (1 особа)
– Бирач (1 кућа, 6 особа)
– Бунчић (2 особе)
– Буњац (1 особа)
Глодић (3 куће, 6 особа)
– Даворија (1 кућа, 5 особа)
– Демоња (1 кућа, 3 особе)
– Ђурасиновић (2 особе – пописани су као Ђурашиновић)
– Живковић (1 кућа, 2 особе)
– Звркан (2 куће, 8 особа)
– Иванишевић (3 куће, 6 особа)
– Јакшић (1 кућа, 4 особе; 2 особе)
– Јандрић (1 особа)
Јекић (32 куће, 139 особа; 1 особа)
– Јовичић (1 особа)
– Качар (3 куће, 11 особа)
Косановић (1 особа)
– Љубичић (1 особа)
Марић (1 кућа, 4 особе)
– Мартиновић (1 кућа, 2 особе)
Матијашевић (5 кућа, 27 особа)
– Милић (2 куће, 5 особе)
– Милошевић (3 куће, 13 особа)
– Момчиловић (1 кућа, 7 особа)
– Мраковић (1 кућа, 6 особа; 2 особе)
– Обрадовић (1 кућа, 1 особа; 1 особа)
– Пантелић (1 кућа, 6 особа)
– Петровић (1 кућа, 2 особе)
Полимац (22 куће, 91 особа; 3 особе)
– Поропатић (4 куће, 14 особа – пописани су као Паропатић)
– Радисавић (1 особа)
– Решић (1 кућа, 3 особе)
Секулић (5 кућа, 24 особе)
Сужњевић (4 куће, 19 особа)
– Цвјетичан (1 кућа, 3 особе – пописани су као Цвјечан)
– Шајновић (2 куће, 10 особа)
– Шесто (1 особа – пописана као Шеста)
– Штековић (34 куће, 112 особа; 4 особе)

Половином XIX вијека била су присутна и презимена Бакрач, Берић, Дмитровић, Кулизан и Чучковић.

Напомена: Према попису из 1948. године Грабовац је тада припадао глинској општини и тек касније је прикључен општини Петрињи.

Приредио: Петар Демић.