Порекло презимена села Прогорелица, Град Краљево – Рашки округ. Према књизи Драгољуба  В. Корићанца „Надибар -1“ – издање 1992. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Положај села.

Насеље се налази на левој обали реке Ибра тј. на северним вратима Ибарске клисуре. Гранична села Прогорелице су Богутовац, Горња Лопатница, Роћевићи, Врдила, Конарево и река Ибар.

Име села и историјат.

Под сличним именом Погореница помиње се први пут у турским катастарским пописима 1476. године, затим као Погоровац 1516. па Погоролница 1523. и Погорелица 1540. године, односно Погорјелица 1572. године. Као Погорелица насеље је записивано и у свим доцнијим документима од 1821–1831 године. Верујемо да је овај назив насељу настао још у средњем веку што се види из повеље Великог жупана Стевана Немање којом дарује истоимено село, који се налази јужно од манастира Студеница.  У повељи је назначено да се ради о Подгорелици у Ибру, јер је постојала и она (у Морави), па да не би било забуне уз ону студеничку је назначено да је у Ибру. Име насеља Прогорелица значи „палеж“, а настало је од крчења шуме паљењем. Пре настанка данањег имена, насеље је у документима уписивано и као Погорелица, Погореница и Погоровац, па је могуће да је име настало по томе што је насеље било попаљено (врста казне у средњем веку).

Земље и шуме.

Насеље заузима простор од 1.220 хектара од чега су њиве 18.8%, вртови 0.55%,  воћњаци 12% . виногради 0.7%, ливаде 16%,  пашњаци 11.46%, шуме 31,93% и неплодно земљиште 8.З% .

Тип села.

Куће су групосане по заселцима: Лакат, Равни Гај, Јаћовско брдо, Шамаровац, Беглуци и у Прогореличком пољу.

До Другог светског рата куће нису грађене на пољском земљишту већ по брдима, косама, странама и заравнима око потока, извора и по ободу поља како би се сачувала плодна земља за оранице. Прогореличко поље је била житница не само Прогорелице већ и околних села, али је у последњих 40 година добрим делом претворено у окућнице.

Воде.

Кроз насеље протичу три мања и два већа потока: Анкин поток, Бачаревски поток, Јулин поток затим Петревачки и Шамаровачки. Од извора су знатнији Бугарска чесма, Шамаровачки извор и Перило. Вода за пиће користи се са извора, бунара и пумпи.

Комуникације.

Саобраћајне комуникације које кроз насеље пролазе омогућавају добре везе, како магистралним асфалтним путем, тако и железницом, што је омогућило да се старо становништво задржи и привуку нови досељеници.

Топонимија:

Јаћовско брдо, Шамаровац, Шамароваћки пут, Цеовац, Анкии поток, Гојковско брдо, Јечмиште, Перило, Бачаревски поток, Јулин поток, Симоновско гробље, Зимовник, Равни гај, Крш, Јовача, Бабљача, Цер, Беглуци, Бирички брод, Бук и Напер.

Порекло становништва.

Од старинаца препознајемо:

-Златојевиће, Златиће, Пантовиће, Вујовиће, Јаћовиће, Радивојевиће (Мандиће) а неке вероватно не можемо препознати због мењања презимена. Један део старинаца је изумро– као Чоловићи (Ратковићи) – а други се иселио – као Савићевићи итд. Први писани документ из пост турског периода где су записана домаћинства Прогорелице јесте протокол прихода чибучких за 1822. годину.

Како из прегледа родова видимо данас у Прогорелици има око 227 домаћинства. У овом броју је 162 домаћинства ду староседеоци и 65 домаћинстава досељених после Другог светског рата. У укупном броју домородачких домаћинстава 62 су старинци и староседеоци -досељени пре 1831. године .

Структура домаћинстава.

Редни број-структура становништва-број кућа-проценат

1 Старинци                                         65    28.63%

2 Досељени после 1938 године    24    10,57%

3 Досељени после 1945. године   138    60,80%

Структура становништва према пореклу

1 Ибарска села                            82    36,20%

2 Околна села                            42    18.50%

3 Санџак                                      28    12,33%

4 Косово                                       16    7,04%

5 Црна Гора                                 1    0,40%

6 Драгачево и Ивањица        11    4.84%

7 Од Пирота                               2    0,80%

8 Непознато порекло           46    20,26%

Највећи број досељеника дала су следећа насеља:

Редни број-место одакле су досељени-број кућа-проценат

1 Богутовац                             22    9,69%

2 Околина Бијелог Поља    18    7,93%

3 Павлица                                15    6,61%

4 Понори                                 10    4,40%

5 Баково                                   13    5,73%

6 Бресник                                12    5.28%

7 Шипачина                            7    3.08%

8 Дуга Пољана                       6    2,64%

9 Церје                                     5    2.20%

10 Јошаничка Бања             5    2,20%

11 Мланча                               7    5.28%

12 Горња Лопатница          4    1.76%

Укупно12 давалаца становништва    124    56.80%

Списак родова

Редни број-назив рода-број кућа 1990-Крсна слава-порекло

1 Аврамовићи – 1 Петковдан,  Од Сјенице

2 Аврамовићи – 1 Петковдан, Лепосавић

3 Александрићи  – 2 Никољдан, Богутовац

4 Анђелковићи – 1 Јовањдан,  Церје—Полумир

5 Анђелковићи – 2 Никољдан

6 Бажалци – 3 Аранђеловдан, Бажале–Мланча

7 Бакшуновићи – 1 Ђурђевдан, Бакшун

8 Бањанци – 3 Лучиндан, Богутовац

9 Бараћи – 1 Аранђеловдан, Лепосавић

10 Белчевићи – 1 Ђурђевдан, Дуга Пољана

11 Богавци – 3 Лучиндан, Понори–Сјеница

12 Божовићи – 1 Лучиндан, Батиниће Голија

13 Бонџићи – 1 Андријевдан, Плеш – планина Жељин

14 Бркушани – 2 Аранђеловддан, Орља Глава

15 Букумире – 2 Никољдан, Поноре

16 Васиљевићи  – 2 Јовањдаи

17 Вујовићи -15 Никољдан, Павлица – Стара Србија

18 Вуковићи – 1 Никољдан, Дуга Пољана

19 Гојковићи – 1 Стевањдан,  Маглич

20 Голушанци – 1 Јовањдан, Матаруге-Голуша

21 Грковићи – 1 Никољдан, Јошаничка Бања

22 Димитријевићи – 1 Јовањдан, Буковица

23 Дугалићи – 7 Лазарица, Бресник – Врањево

24 Ђаковићи – 1 Аранђеловдан, Краљево

25 Ердоглије – 2 Врачи,  Врба, Лозно – Студеница

26 Зечевићи -1 Илиндан, Пећ–Метохија

27 Златићи – 5 Илиндан, Поноре

28 Златојевићи – 7 Никољдан, Шипачина–Рудница

29 Илинчићи – 1 Никољдан

30 Јаснићи  – 1 Мратиндан, Јошаничка Бања

31 Јаћовићи – 10 Никољдан, Јаћовићи–Голија

32 Јеротијевићи – 1 Никољдан, Осаоница

33 Јешовићи  – 4 Никољдан

34 Јојићи  – 1 Андријевдан,  Бресник

35 Јоксимовићи – 1 Никољдан

36 Капе – 1 Митровдан, Вир Пазар

37 Лазовићи  – 1 Јовањдан, Јошаничка Бања

38 Лончаревићи – 1 Илиндан, Дежева

39 Лукићи – 2 Алесандрово, Ерчеге

40 Маринковићи – 1 Лучиндан, Толишница -Никшић

41 Марићи – 1 Јованњдан, Мелаје

42 Марићи  – 1 Никољдан, Дуга Пољана

43 Марићи – 1 Петковдан

44 Марковићи – 6 Никољдан

45 Матовићи – 1 Јовањдан, Брезова –Студеница

46 Мијаиловићи – 2 Аранђеловдан, Мланча

47 Мијатовићи — 3 Илиндан

48 Милетићи – 1 Аранђеловдан,  Матаруге

49 Милићевићи – 1 Никољдан, Дуга Пољана

50 Милосављевићи  – 2 Никољдан,  Асан. Поље–Горње Драгачево

51 Милосављевић— 6 Аранђеловдан

52 Митровићи – 4 Илиндан

53 Нешовићи – 1 Срђевдан

54 Николићи – 2 Петковдан

55 Николићи –  2 Никољдан

56 Новчићи – 1 Никољдан, Дуга Пољана

57 Павловићи – 2 Аранђеловдан,  Јошаничка Бања

58 Пантелићи – 5 Никољдан

59 Пантовићи – 5 Мратиндан

60 Петровићи – 1 Лучиндан, Сирча– Краљево

61 Планићи – 1 Петровдан, Буковица

62 Радаковићи – 1 Никољдан, Ђаково

63 Радаковићи – 6 Стевањдан, Бресник – Ђаково

64 Радивојевићи – 2 Јовањдан, Потомци удовице Манде 1822

65 Радичевићи – 1

66 Радовићи – 1 Ђурђевдан, Дуга Пољана

67 Радовићи – 1 Јовањдан,  Церје–Полумир

68 Ракићи – 3 Никољдан,  Растиште – Студеница

69 Савићевићи  – 1 Ђурђиц

70 Савићи – 3 Јовањдан, Церје – Полумир

71 Симовићи – 2 Симоњдан

72 Симоновићи – 1 Никољдан, Дежева

73 Станковићи – 1 Лазарица, Градашиица –Пирот

74 Стефановићи – 1 Стевањдан, Краљево

75 Стојановићи – 2 Мратиндан

76 Танасковићи – 1 Јовањдан, Буковица

77 Угреновићи – 10 Стевањдан, Богутовац

78 Филиповићи – 1 Лучиндан, Мланча

79 Чоловићи (Р) – 1 Стевањдан

Додатна објашњења:

19) Гојковићи, друго презиме Павловићи.

28) Златојевићи, друго презиме Гајовићи.

51) Милосављевићи, друго презиме Асановци.

59) Пантовићи, друго презиме Чуљовићи.

64) Радивојевићи, друго презиме Мандићи.

79) Чоловићи, друго презиме Раковићи.

ИЗВОР: Према књизи Драгољуба  В. Корићанца „Надибар-1“ – издање 1992. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here