Poslovni sekretar (m/ž)

0
193

Opis poslova:Vrši prijem i usluživanje stranaka (klijenata, poslovnih partnera, inspekcijskih organa, ovlaštenih službenih lica i sl) – službenih poseta DruštvuU skladu sa dobijenim nalozima direktora Društva ustrojava i ažurno vodi mesečni…Original Article