Predstavljanje rezulatata istraživanja: Stavovi javnosti prema maloletnim počiniocima krivičnih dela

0
70

Predstavljanje rezulatata istraživanja: Stavovi javnosti prema maloletnim počiniocima krivičnih dela

Predstavljanje rezulatata istraživanja “Stavovi javnosti prema maloletnim počiniocima krivičnih dela” sprovedenog od strane istraživačkog tima Centra za nestalu i zlostavljanu decu iz Novog Sada održaće se u Medija Centru (II sprat, Mala sala) u Beogradu, u sredu, 28. februara 2024. godine u 10 časova.

Koji je bio cilj istraživanja?

Istraživanje, koje je predvodila Jovana Škorić, doktor političkih nauka – socijalna politika i socijalni rad, obuhvatilo je više od 4600 ispitanika iz 17 okruga Republike Srbije. Cilj istraživanja bilo je sticanje uvida u stavove opšte javnosti o maloletnim počiniocima krivičnih dela i o pitanju spuštanja starosne granice za krivičnu odgovornost maloletnika u Srbiji.

Prema rečima Jovane Škorić, koja je na čelu istraživačkog tima Centra za nestalu i zlostavljanu decu, istraživanje je ukazalo na visok stepen netolerancije i netrpeljivosti građana Srbije prema

maloletnim počiniocima krivičnih dela.

„Postoji opšte nerazumevanje uzroka maloletničke delinkvencije i činjenja krivičnih dela od strane maloletnika. Istraživanje je takođe pokazalo da su građani usmereni na oštre represivne mere, kazne i kažnjavanje, kao i na spuštanje starosne granice za krivičnu odgovornost maloletnika sa 14 na 12 godina, što nam je definitivno ukazalo na nepoznavanje šireg konteksta ovog problema.“ – izjavila je Škorić.

Škorić je naglasila da će Centar za nestalu i zlostavljanu decu, shodno dobijenim rezulatatima, prilagoditi svoje aktivnosti.

„Centar za nestalu i zlostavljanu decu će se fokusirati i na rad sa decom sa problemima u ponašanju, a istovremeno će raditi na podizanju svesti javnosti o ovoj temi. Senzibilizacija stručne javnosti o alternativnim programima i merama je neophodna u prevenciji i kreiranju novih pristupa zasnovanih na pravima deteta.“ – zaključila je Škorić.

Nakon prikaza ključnih nalaza istraživanja, planirana je panel diskusija koja će okupiti stručnjake iz oblasti socijalne zaštite i srodnih disciplina i/ili nauka.

U diskusiji će učestvovati Aleksandar Jugović, doktor političkih nauka koji se bavi društvenim devijacijama, a posebno kriminalitetom maloletnika i nasiljem, Slobodan Arsenijević, specijalni pedagog i bivši načelnik Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike u Valjevu, kao i Nada Šarac, specijalna pedagoškinja sa višegodišnjim iskustvom u oblasti rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju.

Tema diskusije biće faktori koji mogu da dovedu do pojave maloletničke delinkvencije, kao i do činjenja krivičnih dela od strane maloletnika. 

Većina ispitanika smatra da treba spustiti starosnu granicu za krivičnu odgovornost maloletnika sa 14 na 12 godina, te će poseban fokus biti na ovoj temi – odnosno zbog čega spuštanje starosne granice za krivičnu odgovornost maloletnika nije adekvatno rešenje.

Istraživanje je pokazalo da se više od 83% ispitanika slaže sa stavom da se maloletnicima koji su počinili krivična dela treba suditi kao odraslima, a čak 30% njih misli da ih treba u potpunosti izopštiti iz društva.Zbog toga će na panelu biti reči i o alternativnim pristupima, rešenjima i perspektivama koje su zasnovane na poštovanju prava deteta, restorativnoj i socijalnoj pravdi. 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here