Tehničar kvaliteta (m/ž)

0
266

Šta biste radili i koja bi bila Vaša zaduženja:Dimenzioni i vizuelni pregled ulaznih komponenti i delova, poluproizvoda i gotovih proizvodaPoštovanje propisanih procedura kvaliteta i pružanje pomoći inženjerima kvaliteta, tokom rada na uvođenju…Original Article