Inženjer za istraživanje i razvoj

0
297

Конкурс за инжењера за истраживање и развој

РНИДС је организација која управља регистром .rs и .срб домена и одговоран је за стабилан и безбедан рад система који омогућавају несметано функционисање назива националних домена.

Ради даљег унапређења система и сервиса РНИДС-а, потребан нам је искусан сарадник на позицији Инжењер за истраживање и развој, који ће са техничким тимом:

 • Пратити нове трендове, техничка решења и алате и предлагати имплементацију одговарајућих решења ради унапређења система и сервиса РНИДС-а;
 • Планирати и спроводити имплементацију и развој нових технологија и алата;
 • Реализовати истраживања везана за функционисање DNS сервиса и система за регистрацију у РНИДС-у и уопште, предлагати и реализовати одговарајуће измене за побољшање перформанси и подизање нивоа безбедности.

Опис радног места:

 • Учествује у креирању предлога за унапређење постојећих и развој нових услуга и сервиса РНИДС-а
 • Учествује у изради плана ИКТ сектора и реализацији планираних активности
 • Самостално или у сарадњи са интерним/екстерним тимом реализује одобрени развој или унапређење услуге и сервисе РНИДС-а
 • Планира и спроводи тестирање нових решења у складу са усвојеним функционалним, безбедносним и захтевима за једноставност примене и њиховог коришћења
 • Креира техничку и корисничку документацију и учествује у имплементацији решења
 • Решава уочене проблеме и пружа неопходну техничку подршку

Потребно искуство

 • Најмање три године радног искуства на пословима пројектовања и имплементације ИКТ система и софтверских апликација
 • Искуство у припреми предлога програма, пројеката и планова и њиховом спровођењу
 • Познавање рачунарских мрежа, оперативних система и развоја апликација
 • Познавање најмање једног од савремених програмских језика
 • Искуство у управљању пројектима

Потребне компетенције

 • Способност квалитетног формулисања захтева и концепата
 • Изражене способности планирања и организације приликом реализације активности
 • Склоност ка континуираном учењу и истраживању

Потребне квалификације

 • Одговарајуће високо образовање у области ИКТ-а (ЕТФ, ФОН, ПМФ и сл.), еквивалент 240 еспб бодова
 • Знање енглеског језика на нивоу B2 Заједничког европског оквира за језике Савета Европе
 • Одговарајуће познавање рачунарских алата неопходних за обављање послова радног места

Уколико сте се пронашли на овој позицији читајући наш оглас, очекујемо ваше пријаве!

Након истека огласа биће контактирани само одабрани кандидати.