Konsultant iz oblasti bezbednost IT sistema

0
304

Opis radnih zadataka:

 • Analiza korporativnih IT Sistema i aplikacija, analiza rizika i identifikacija neophodnih sigurnosnih kontrola
 • Prikupljanje podataka vezanih sigurnost korporativnih IT sistema kroz upitnike i razgovore sa korisnikom
 • Priprema dokumentacije (upitnika, polisa, opisa sigurnosnih kontrola i slično) za podršku korisnicima u oblasti standardizacije, audita i usaglašavanja sa sigurnosnim preporukama
 • Komunikacija sa različitim timovima korisnika i konsultacije i edukacije na polju kreiranja i primene sigurnosnih kontrola
 • Istraživanje i upoznavanje sa aktuelnim standardima iz domena IT sigurnosti
 • Presales aktivnosti iz oblasti bezbednosti sistema i podataka
 • Timski rad u dinamičnom okruženju;
 • Mogućnost rada za korisnike u inostranstvu.

Uslovi koje treba da ispunjava kandidat:

 • Visoka stručna sprema (tehničke struke);
 • Više od 6 (šest) godina radnog iskustva u domenu IT bezbednosti
 • Poznavanje različitih domena IT bezbednosti – kontrola pristupa, zaštita i enkripcija podataka, upravljanje rizicima, nadgledanje i upravljanje, bezbednost aplikacija i operativnih sistema, mrežne zaštita, strategije za sigurnost u Cloud-u
 • Poznavanje standarda i preporuka iz oblasti IT bezbednosti – CIS kontrole, Cloud Aliance preporuke, ISO 27001
 • Rad na više paralelnih projekata, realizacija poslova u zadatim rokovima i organizacione veštine
 • Veština izlaganja korisniku koncepata i rešenja iz oblasti bezbednosti na jednostavan i sistematičan način
 • Poželjno posedovanje odgovarajućih sertifikata (sertifikati vezani za IT bezbednost, sertifikati proizvođača sistema za zaštitu Microsoft, Linux, Citrix, TrendMicro, Cisco, F5);
 • Odlične veštine komunikacije i analitički pristup
 • Znanje engleskog jezika;
 • Položen vozački ispit B kategorije.