Korijeni

0
1057

Zanima me porijeklo prezimena Komjenic jer nema nas mnogo sa tim prezimenom!

Milisav Komjenic
Banja Luka Rep.Srpska BiH
[email protected]