Порекло презимена, село Конарево (Краљево)

0
1154

Порекло презимена села Конарево, Град Краљево – Рашки округ. Према књизи Драгољуба  В. Корићанца „Надибар -1“ – издање 1992. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Положај села.

Највећи део насеља заузима простор равног терена на првој и другој тераси леве стране реке Ибра, а мањи део на источној падини и по гребену једне косе којом иде граница између Конарева и Врдила.

Гранична насеља су Прогорелица, Врдила, Дракчићи, Чибуковац и река Ибар. У прошлости се насеље развијало управо на овом узвишеном терену, док је равни део био главна житница Конарева и околнихсела.

Тип села.

Данас је готово цео простор покривен кућама и окућницама, што је последица исељавања становништва из планинских села и досељавања из Санџака, Косова и других места Србије и Црне Горе. На овај начин село је од разбијеног прерасло у збијени тип. Куће су у највећем броју концентрисане са обе стране новог и старог ибарског пута.

Саобраћајне комуникације.

Главне саобраћајнице повезане су релативно добрим локалним путевима од којих су неки и асфалтирани. Близина Краљева и Матарушке Бање утицала је на брз развој насеља тако да се Конарево може убројати у једно од најнапреднијих села у Надибру. Томе је, свакако допринела висока проценат у друштвеном сектору, уз истовремено бављење пољопривредом, чије производе апсорбују јаки потрошачки центри. Родно земљиште. добре саобраћајне везе и висок степен механизованости рада омогућили су да његови мештани имају готово градски стандард.

Постанак села и историјат.

Конарево је старо средњовековно насеље, које јекраљ Стеван Првовенчани још 1220. године под тим именом даровао жичком епархијском ластелинству од када му име није мењано. Из турских катастарских пописа види се да је насеље непосредно после пада српске државе 1476. године имало 42 куће, а имена одраслих мушкараца су поименично пописана у то време, а свакако и раније.

Конарево је било тржишно средиште где је вршена продаја и размена добара. Из пописа 1476.године види се да се становништво Конарева бавило широком структуром пољопривредне проивводње: пшеница, јечам, раж, вино, мед, конопља, воће, бостан, а ту је био и један царски виноград и млин. Поређења ради, навешћемо да је Конарево тада платило 7494 акчи пореских дажбина док су Дракчићи са 44 куће тада платили само 2608 акчи. Из ових се података очигледно види значај и улога Конарева као трговачког центра.

Године 1516. насеље је имало 45 домова, 8 неожењених мушкараца, два муслимана, две удовице, један млин. један Царски виноград (необрађен), једну мезру (сијалиште – земља пустог села Залужја) и 13 винограда. Пореске дажбине села Конарева тада су износиле 10.350 акчи, из чега видимо да је привредна делатност између два пописа знатно напредовала.

Године 1572. забележено је само 13 домаћинстава, два муслимана, један мартолоз – односно војник са два сина. Пореске дажбине су те године износиле 4.974 акче, на основу чега се запажају драстичне промене како у броју становника тако и у паду производње. И у овом је попису као и раније назначено да се у овом селу одржава пазар.

Осим општег стања у српској земљи у периоду великих сеоба 1690–1738. за сада других података нема те се континуитет у подацима прекида за читава два и по века, све до 1822. године када је извршен попис чибука у ослобођеном делу Србије. Према том попису Конарево је имало 39 кућа чија су домаћинства имала 654 брава ситне стоке или 16,77 брава по домаћинству просечно.

Девет година после овог пописа (1831) Конарево је имало 60 кућа, 179

мушких глава, од чега двадесет петоро мушке деце испод седам година старости . Како видимо, тада је Конарево имало око 360 становника или 6 чланова по домаћинству.

Конарева се од 1945. године почело интензивно насељавати становништвом из припланинских и планинских села ибарске долине, а затим са Косова, из Санџака и Црне Горе. Како смо већ рекли, насеље је старо више од седам и по векова у ком раздобљу име насељу није мењано.

Ово значи да прекида у континуитету становништва није било, а мотивација из које је име насеља настало трајала је у дужем временском периоду и тако допринела његовом очувању.

Име села.

Основа имена овог насеља назире се у словенско изразу Коniарево (коњарево). По свој прилици ту, је још у средњем веку (пре 1220. године) била главна тржница где су се продавали коњи, што потврђује и први турски

попис из 1476. године. Насеље са сличним именом Конари (Конbари)

постојало је 1718/22. године код Дуге Пољане на Пештеру, очигледно са истом основом, из чега би се могао извући закључак да је ово име настало по средњовековним обавезама у гајењу и давању коња или по гајењу и продаји коња српске властеле.

Преглед области и насеља одакле потичу родови.

1 Ибарска села 329   ===            45.63%

2 Староседеоци 120   ===           16.64%

3 Околна села 118   ===              16. 36%

4 Косово и Метохија 57   ===      7,90%

5 Од Ивањице 28   ====               3. 90%

6 Из Санџака 19   ===                    2.64%

7 Драгачева 8   ===                        1. 12%

8 Жупа 7   ===                                 1,00%

9 Гружа 4   ===                               0. 50%

10 Црна Гора 4   ===                     0.50%

11 Остала места 27   ===               3,70%

Укупно 721   ===                             100%

Преглед насеља која су највећи даваоци становништва Конареву:

1 Савово 106   ===                      14. 70%

2 Бресник 50   ===                       6,93%

3 Толишница 43   ===                 5. 96%

4 Ђаково 41   ===                          5.68%

5 Орља Глава 21   ===                  2.91%

6 Маглич 20   ===                         2.77%

7 Осаоница 15   ===                      2. 10%

8 Студеница 15   ===                    2. 10%

9 Мланча 14   ===                         1.94%

10 Богутовац 12    ===                  1. 66%

11 Прогорелица  10   ===             1.38%

Једанаест насеља дало је укупно 347 домаћинстава – 48,13 %

Староседеоци 120 домаћинстава – 16, 64%

Остали даваоци 254 домаћинстава – 35.23%

Међу данашњим родовима који живе у Конареву препознајемо и неколико стариначких породица као што су:

-Гарићи,Чапкуновићи, Ракићи, Боровићани, Дугалићи, Златићи, Михајловићи и Бажалци.

Свакако да све не препознајемо због промене презимена која су у прошлом веку често вршена. Неки од ових старинаца су се досељавали сукцесивно повлаче кроз дужи низ година појачавали своје рођаке за собом и тако кроз дужи низ година појачавали своје братство, као што су Дугалићи, Бажалци. Гарићи. Ракићи итд.

Топонимија:

Луг, Јагњила, Поље, Граб, Црквине, Јанок, Беглуци, Трафостаница,  Питомнице и Суледине.

Порекло становништва.

Редни број-назив рода-број кућа 1990-Крсна слава-порекло

1 Аврамовићи – 1 Нови Пазар

2 Алексићи – 1 Никољдан, Ђаково

3 Алексићи – 5 Лучиндан, Бресник

4 Андрићи – 1 Плешвтина–Приштина

5 Анђелковићи – 2 Јовањдан,  Полумир, Ушће

6 Анђелковићи – 3 Аранђеловдан,  Мланча

7 Бажалци – 10 Аранђеловдан Маглич, Савово, Орља Глава, Бажале

8 Бакшуновићи – 1 Ђурђевдан, Прогорелица

9 Балтићи – 3 Андријевдан, Полумир – Студеница

10 Банковићи – 1 Никољдан, Лозно

11 Бањанци  – 1 Лучиндан, Богутовац

12 Бачаревићи  – 1 Јовањдвн, Богутовац

13 Башчаревићи – 1 Лучиндаи, Косовска  Митровица

14 Белаковићи – 2 Сивиндан, Ђаково

15 Белошевићи – 1 Аранђеловдан,  Чукојевац– Гружа, Суводол – Пештер

16 Бићани – 1 Аранђеловдан

17 Бишевци – 1 Мратиндан, Јабука – Ибарски Колашин

18 Благољевићи – 1 Ђаково

19 Богавци – 4 Лучиндан, Поноре  – Савово

20 Богојевићи – 11 Јовањдан, Ђаково

21 Богфевићи – 1 Лучиндан, Студеница

22 Божовићи– 1 Лучиндан, Придворица

23 Бојовићи – 1 Александрово

24 Борисављевићи – 3 Стевањдан,  Мланча – Врмбаје

25 Боровићани -20 Јовањдан ,Бресник, Ђаково, Савово, Боровићи

26 Босићи – 1 Васиљевдан,  Лопатница Горња

27 Бошковићи – 4 Никољдан,  Савово – Осаоница

28 Бошковићи – 1 Лучиндан

29 Бркушани – 9 Аранђеловдан,  Орља Гдава -Мланча

30 Букумире – 6 Никољдан, Ђаково – Савово

31 Булатовићи – 1 Лучиндан, Бијело Поље

32 Булије  –1 Аранђеловдан, Толишница

33 Васиљевићи – 1 Маглич

34 Васовићи  – 2 Илиндан, Толишница

35 Васовићи – 1 Илиндан, Вучак, Иваљица

36 Величковићи – 1 Радево–Липљан

37 Вељовићи – 1 Никољдан, Студеница

38 Веселиновићи -2 Лучиндан,  Орља Глава – Мланча

39 Видојевићи – 2 Јовањдан,  Перје -. Полумир

40 Влатковићи  – 1 Звечан

41 Воштинићн  – 2 Никољдан, Пекчаница

42 Вујовићи – 2 Аранђеловдан,  Боровци, Ушће-Студеница

43 Вујовићи – 4 Никољдан, Прогорелица

44 Вујовићи – 2 Ћириловдан, Милићи

45 Вукадиновнћи – 1 Тутин

46 Вукашиновићи – 1 Прокупље

47 Вукајловићи – 3 Аранђеловдан, Дубочица–Бресник

48 Вукомановићи – 1 Митровдан

49 Вукосављевићи  – 1 Ђурђевдан, Студеница

50 Вукосављевићи – 2 Никољдан, Бресник

51 Вулевићи  – 1 Иванград

52 Гавриловићи – 1 Аранђеловдан,  Осаоница

53 Гарићи – 17 Никољдан, Савово,  Гаре–Мланча

54 Гојковићи – 1 Стевањдан, Бресник

55 Госпавићи – 1 Стевањдан,  Чибуковац

56 Грачанин – 8 Никољдан,  Бресник-Поноре, Савово, Грачане – Рашка

57 Грујићи -1 Подгорица

58 Грујовићи – 1 Вујетинци–Чачак

59 Гуџулићи –  1 Стевањдан,  Каона – Сјеница

60 Давидовићи  – 1 Милавчићи– Гружа

61 Димићи – 1 Лепине–Липљан

62 Дмитровићи – 4 Никољдан, Толишница

63 Добросављевићи – 1 Урошевац

64 Дражинци – 2 Митровдан, Бресник

65 Дражинци – 7 Никољдан ,Бресник

66 Дражовићи – 3 Ћириловдан, Маглич-Бресник, Брњица, Дражевиће код Дуге Пољане

67 Драгићевићи – 1 Никољдан, Толишница

68 Драгићевићи – 1 Аранђеловдан, Мланча

69 Драгојевићи – 1 Коло–Вучитрн

70 Драгојевићи – 1 Никољдан, Бзовик

71 Дугалићи – 7 Лазаревдан,  Бресник-Годовић,

72 Дуканци – 3 Никољдан, Осаоница

73 Дуловићи -11 Мратиндан, Бресник – Ђаково

74 Дуловићи – 2 Ушће

75 Ђековићи – 1 Јовањдан, Јошаничка Бања

76 Ђаковићи – 5 Аранђеловдан,  Староседеоци

77 Ђаковићи – 1 Бурђевдан, Буковица

78 Ђоковићи – 1 Никољдан, Мланча– Београд

79 Ђоловићи – 1 Раваница–Витановац

80 Ђорђевићи – 5 Стевањдан, Роћевићи

81 Ђорђевићи – 2 Аранђеловдан, дошли на мираз из Роћевића. Друго  презиме Гиге

82 Ђоровићи – 1 Ђурђиц, Куршумлија, Шекулари – Дробњак

83 Ђуђићи – 1 Никољдан, Врдила

84 Ђулчићи – 1 Шароње–Н. Пазар

85 Ђурашевићи – 1 Никољдан , Будожеља–Ивањица

86 Ђурашевићи – 1 Јовањдан, Гокчаница

87 Ђурићи – 1 Зајечар

88 Ђуричићи – 1 Ђурђиц,  Смедерево, Неготинска Крајина

89 Ђуричићи -1 Велика Хоча

90 Ђуровићи – 1 Петковдан, Чечина

91 Ерци – 1 Ђурђиц, Бзовик

92 Еровићи – 14 Лучиндан, Савово, Главочи

93 Живковићи – 1 Петковдан,  Миљковићи код Прокупља – Топлица

94 Живковићи – 1 Јовањдан, Ђаково, Мланча

95 Живковићи – 1

96 Живковићи – 1 Бањска–Лепосавић

97 Живковићи – 1 Плавци – Ушће

98 Живковићи – 1 Аранђеловдан,   Студеница

99 Зекавице -1 Ерчеге –Ивањица,  Бијело Брдо код Вишеграда – Босна

100 Златићи – 7 Илиндан, Поноре – Савово, Запоточе–Моравица

101 Илинчићи – 1 Ђурђевдан, Богутовац, Голија – Будимља, Цеклин

102 Илићи – 1 Аранђеловдан, Бресник

103 Илићи – 1

104 Јакшићи – 1 Горња Клина–Косово

105 Јакшићи – 1 Ђурђевдан, Баљевац

106 Јакшићи – 1 Петковдан, Зубин Поток

107 Јанићи – 1 Никољдан, Староседеоци

108 Јанићијевићи – 1 Ђурђевдан, Лешак

109 Јанковићи – 1 Петровдан

110 Јанковићи – 1 Грачаница–Косово

111 Јанковићи -1 Вучитрн

112 Јаснићи – 1 Врачеви, Баљевац

113 Јекићи – 1 Побрђе–Баљевац

114 Јеленковићи – 3 Јовањдан, Варево-Рашка

115 Јелићи –1 Никољдан, Коритник–Голија

116 Јемовићи  – 1 Никољдан, Крачљево

117 Јеринићи – 1 Аранђеловдан, Дрлупе–Сопот

118 Јовановићи – 1 Никољдан, Чибуковац

119 Јовановићи – 1 Дражинићи

120 Јовановићи – 1 Косјерић–Ивањица

121 Јовановићи – 1 Сјеница

122 Јовановићи – 1 Ковачи–Рашка

123 Јоввновићи – 1 Никољдан, Бресник

124 Јовановићи – 1 Симеундан, Крушевица

125 Јовановићи – 1 Стевањдан, Вучак–Ивањица

126 Јовановићи – 1 Никољдан

127 Јовановићи – 2 Аранђеловдан,  Мланча, Милићи

128 Јовановићи – 1 Никољдан, Сељанце–Косово

129 Јовићи – 1 Балиновце–Судулица

130 Јојићи – 1 Аранђеловдан,  Бресник

131 Јоксимовићи – 1 Доња Брњица код Приштине

132 Јоксимовићи – 5 Ђурђиц, мир. грана Котуровића

133 Јоловићи -1 Митровдан, Дебели Јасен

134- Качаревићи – 1 Мратиндан, Петревци–заселак Прогорелице

135 Калафатовићи – 3 Аранђеловдан, Староседеоци

136 Каралићи – 2 Алесендровдан, Дуга Пољана

137 Карапанџићи – 3 Аранђеловдан, Староседеоци

138 Карапанџићи – 1 Митровдан, Јарчујак

139 Каровићи – 3 Митровдан, Ђаково

140 Корићанци – 9 Мратиндан, Богутовац

141 Костићи – 3 Никољдан, Савово

142 Котуровићи – 2 Лазаревдан, Толишница – Савово

143 Кочићи – 1 Аранђеловдан, Краљево

144 Кошани – 10 Петковдан, Маглич -Бресник

145 Кречковићи – 1 Србица–Косово

146 Кречковићи – 1 Луково—Никшић

147 Крсмановићи – 1 Никољдан, Савово

148 Крсмановићи — 2 Јовањдан, Савово

149 Крунићи – 1 Јовањдан,  Перје—Ушће

150 Крџићи (Крџе) – 1 Ћириловдан, Ушће

151 Кундовићи – 9 Стевањдан,  Бресник – Студеница

152 Кучпарићи – 1 Краљево

153 Лакићи – 1 Никољдан, Горњи Бањани-Чачак,  Липље–Качер, Брњица –Сјеница

154 Лазићи -1 Приштина

155 Лазићи -1 Ћуприја

156 Лазовићи  – 5 Никољдан, Толишница – Дубац

157 Лазовићи – 1 Братљево–Ивањица

158 Лекићи -3 Никољдан, Богутовац

159 Луковићи – 9 Стевањдан, Богутовац

160 Љубичићи – 1 Јовањдан, Гокчаница

161 Мареновићи – 5 Јовањдан, Маглич

162 Маринковићи – 1 Урошевац

163 Маринковићи – 7 Лучиндан, Пекчаница, Толишница, Никшић

164 Марићи – 1 Мухово–Н. Пазар

165 Марићи – 1 Никољдан Отроци – Врњачка Бања

166 Марјановићи – 1 Винарице–Косово

167 Марковићи – 1 Ново Село–Вучитрн

168 Марковићи – 1 Мратиндан, Бресник

169 Марковићи – 2 Опланићи

170 Марковићи – 1 Приштина

171 Марковићи – 1 Никољдан,  Прогорелица

172 Марковићи – 1 Краљево

173 Марсенићи – 2 Буковик–Н. Пазар, Марсенића Ријека–Андријевица

174 Матковићи – 1 Илиндан, Богутовац

175 Матовићи – 5 Јовањдан,  Бресник,  Брезова код Студенице

176 Мијаиловићи – 1 Краљево

177 Миладиновићи – 1 Ђурђевдан, Самаила

178 Милановићи – 1 Доња Брњица код Приштине

179 Миленићи – 1 Никољдан,  Богутовац–грана Лекића

180 Миленковићи – 3 Стевањдан, Пантина–Вучитрн

181 Миленковићи – 1 Аранђеловдан,  Толишница

182 Милетићи – 1 Аранђеловдан,  Полумир

183 Милетићи – 3 Никољдан, Толишница

184 Миливојевићи – 1 Вучитрн

185 Милинковићи – 1 Аранђеловдан, Толишница, од рода (?)

186 Милићевићи – 6 Алесандровдан,  Орља Глава

187 Милићи – 1 Градиште – Бачка Паланка

188 Милојевићи – 1 Нови Пазар

189 Милорадовићи – 3 Алесендровдан, Староседеоци

190 Миловановићи  –  4 Никољдан, Староседеоци

191 Миловићи – 1 Аранђеловдан, Коло–Вучитрн, Грахово–Никшић

192 Миловићи – 1 Аранђеловдан, Урошевац, Грахово—Никшић

193 Милошевићи – 2 Ђурђевдан, Маглич – Мланча

194 Милошевићи – 1 Крушевзц

195 Милошевићи – 1 Никољдан,  Губеревац–Гружа

196 Милутиновићи  – 1 Никољдан, Качарник, Добриња код Тутина–Кучи

197 Милутиновићи – 1 Лучиндан, Горњи Дубац

198 Миљковићи – 1 Пантина–Вучитрн

199 Минићи – 1 Чунгула–Блаце

200 Мирићи – 2 Никољдан, Батусе, Голеш код Приштине, Домрке код Гацког

201 Мирковићи – 1 Лучаниндан,  Дивљака код Новог Пазара

202 Михајловићи – 1 Староседеоци

203 Михајловићи – 1 Градац – Сјеница

204 Недељковићи – 2 Ново Село–Вучитрн

205 Николићи – 2 Ушће

206 Николићи – 7 Јовањдан, Толишиица

207 Николићи – 2 Митровдан, Мланча, Орља Глава

208 Николићи – 1 Борчане–Лепосавић

209 Николићи -1  Ђурђевдан,  Тавник,  Радљево код Ивањицв

210 Новчићи  – 4 Јовањдан, Корита–Пештер

211 Нурковићи – 1 Сложници–Рожаје

212 Обрадовићи – 3 Никољдан, Староседеоци

213 Остојићи – 1 Дедевци

214 Павловићи – 3 Аранђеловдан, Роћевићи

215 Павловићи – 4 Никољдан, Горња Лопатница

216 Павловићи  – 3 Мратиндан, Ђаково

217 Павловићи – 1 Подујево

218 Павловићи  – 1 Бекова–Нови Пазар

219 Пајићи – 2 Никољдан

220 Пајовићи – 2 Јовањдан,  Каона

221 Палибрци  – 1 Нови Пазар

222 Пановићи – 1 Жупа Александровачка

223 Пантовићи – 3 Илиндан

224 Парезановићи – 1 Митровдан, Врдила

225 Пауновићи – 1 Јовањдан, Крушввица–Жича

226 Перићи – 1 Аранђеловдан, Панчево

227 Перићи – 4 Аранђеловдан, Староседеоци

228 Перчевићи – 1 Косовска  Митровица

229 Перишићи – 7 Трифундан, Маглич, Раленовић-Студеница

230 Петровићи – 1 Поткомље код Лепосавића

231 Петровићи –  З Петровдан, Горња Лопатница

232 Петровићи – 1 Васиљевдан, Витановац–Гружа, старо презиме Татарци

233 Петровићи – 1 Одмење

234 Планојевићи – 1 Аранђеловдан, Ушће

235 Плашићи – 2 Симеундан, Брезова–Студеница

236 Поповићи – 1 Себемиље–Рашка

237 Поповићи – 1 Грабовац–·Пећ

238 Поповићи – 1 Осаоница

239 Потерјахин  – 1 Село Владимирскоје, област Краснодарје – Русија

240 Радаковићи – 3 Никољдан, Ђаково

241 Радаковићи – 4 Стевањдан, Ђаково

242 Радевићи – 1 Башча – Рожај

243 Радовановићи — 1 Свињаре–Косово

244 Радовановићи – 3 Никољдан, Ђаково – Мланча

245 Радосављевићи – 1

246 Радуловићи – 1 Алимпијевдан, Биљановац – Баљевац

247 Рајовићи – 1 Драгодањ–Брвеник

248 Ракићи – 6 Никољдан,  Бресник – Савово

249 Рафаиловски – 1 Горње Јеловце – Македонија

250 Рашковићи – 1 Илиндан, Студеница

251 Ризнићи – 6 Јовањдан, Бресник – Савово

252 Ристићи – 1 Аранђеловдан, Светље – Подујево

253 Ристовићи – 1 Илиндан

254 Ристовићи – 1 Томиндан, Замчање

255 Розгићи – 6 Лучиндан, Осаоница

256 Рудинци – 7 Аранђеловдан, Горња Лопатница – Толишница

257 Савићи – 3 Јовањдан, Церје – Полумир

258 Сантрачи – 1 Јовањдан, Рисовац – Босански Петровац

259 Сарићи-Ђуђе – 4 Никољдан, Ролишница-Дубац-Дежева-Никшић

260 Секулићи – 1 Мининдан, Семетеш-Рашка

261 Симовићи – 1 Бербериште-Подујево

262 Спасићи – 1 Турчинци-Подујево

263 Сретеновићи – 1 Лазаревдан, Врдила

264 Стаменићи – 2 Никољдан, Бресник

265 Станчићи – 1 Никољдан, Гуча

266 Станишићи – 2 Ђурђевдан, Маглич-Бресник

267 Стевановићи – 2 Аранђеловдан, Милићи

268 Стевановићи – 1 Аранђеловдан, Лађевци

269 Стефановићи – 1 Гркоње-Лепосавић

270 Стефановићи – 1 Стевањдан, Осаоница

271 Стефановићи – 1 Петњица-Чачак

272 Стефановићи – 1 Никољдан, Савово

273 Стојановићи – 1 Пирот

274 Стојићи – 2 Никољдан, Ђаково, Грево-Пљевља

275 Стојковићи – 10 Аранђеловдан, Мланча – осаоница

276 Страиновићи – 1 Јовањдан, Богутовац, Коритник-Голија, Пива

277 Студовићи – 3 Ђурђиц

278 Ступников – 1 Београд

279 Танасковићи – 1 Јоаким и Ана, Каона

280 Точиловци – 1 Аранђеловдан, Точилово-Тутин

281 Тодоровићи – 1 Горња Горевница-Чачак

282 Тодоровићи  – 1 Никољдан, Милићи

283 Тодосијевићи – 1 Аранђеловдан

284 Токалићи – 1 Вартоломеј, Биљановац-Баљевац

285 Томићи – 1 Краљево

286 Томићи – 1 Љишане – Пећ

287 Томовићи – 1 Никољдан, Добре Стране

288 Томовићи – 1 Јвањдан, Лазац

289 Тошићи – 2 Аранђеловдан, Јарчујак

290 Трајковићи – 1 Чачак

291 Трајковићи – 1 Слатина – Вучитрн

292 Трифуновићи – 1 Јовањдан, Плана – Ушће

293 Туке – 1 Одојевићи – Нови Пазар

294 Тулумбићи – 1 Лучиндан, Савово

295 Ћирице – 12 Алимпијевдан, Маглич – Бресник

296 Ћурчићи – 1 Митровдан, Савово

297 Угреновићи – 3 Стевањдан, Богутовац

298 Усиљани – 24 Лучиндан, Савово, Оља Глава

299 Утјешановићи – 1 Хркан – Ђаково – Хрватска

300 Филимоновићи – 2, Алимпијевдан, Расти – Нови Пазар

301 Филиповићи – 1 Градац – Брус

302 Фићовићи – 1 Звечан

303 Цвејићи – 2 Велика Река – Вучитрн

304 Цибреви – 1 Скопље

305 Црноглавци – 2 Рогавчина – Жупски Александровац, Црна Глава – Копаоник

306 Чалије – 1 Јовањдан, рака-Урошевац, Зијемља-Мостар, Бјелица-Црна Гора

307 Чапкуновићи – 1 Јовањдан, Староседеоци

308 Чеканци – 1 Јовањдан, Мланча

310 Чоловићи – 1 Дракчићи

311 Чорбићи – 1 Никољдан, бресник

312 Шекуларци – 1 Св. Врачи, Сјеница

313 Штављани – 2 Ђурђевдан, Толишница

314 Шундовићи – 1 Аранђеловдан, Дракчићи

315 Шундовићи – 1 Стевањданм Дракчићи

316 Шушићи – 9 Јовањдан, Петровци (заселак Прогорелице), Бијело Поље

81) Ђорђевићи, друго презиме Гиге–Гигићи.

239) Николај Потерјахин из села Владимирское–Краснодар, Кубанскаја област–Русија,  као дечак од 17 година за време Октобарске револуције 1917. године са стрицем је дошао бродом у Грчку. Одавде је доцније прешао у Србију и једно време радио у Борском руднику,  а 1922. када је грађен нови пут Краљево– Рашка, запослио се као машиниста на ваљку. Од новца који је зарадио на градњи пута купио је нешто земље, саградио кућу и трајно остао у Конареву где и сада његови потомци живе. Са родбином у старом завичају нису ни данас прекинуте везе.

ИЗВОР: Према књизи Драгољуба  В. Корићанца „Надибар-1“ – издање 1992. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here