Порекло презимена, село Шароње (Нови Пазар)

0
1336

Порекло становништва села Шароње, Град Нови Пазар – Рашки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Положај села.

Шароње је са кућама на најнижој тераси у долини Дмитрове Реке, са потесом између Гладног Брда, Полошког Поља, Чукара, Главице, Градине према Кузмичеву и потеса Луљца на западу.

Тип села.

Положај села је издужен према правцу пружања долине.

Земље и шуме.

Повише кућа је више тераса с њивама на местима: Вратла, Лијешће, Бабинац, Платије под Градином, Бушовско Брдо, Ориште у доњем крају села, Вратница, Осојиште, Буцат, Јоше, Паљевине, Бубан, Молитва, Хан, Шароњско Поље, Брдила; шуме, ливаде и пасишта: Дубоки Поток. Осоје, Бабин Гроб, Барице, Горње Ливаде, Широки Пут, Боровњак, Божовица код Брезове Равни, Влашка Ливада, Велика Ливада и Агина Ливада.

Воде.

Употребљава се вода с бунара и устава, која пресушује, сем извора Кључића и Стублине Чоломаћа. Кроз село протичу Бурички Поток и Кузмичевска Река, на којима се поји стока. На Градини нема никаквих остатака. Једно место до ње назива се Крвавик.

Старине у селу.

У селу је повелико старо гробље. На једном надгробном крсту прочитао сам натпис „Лазар 1824“. Међу гробовима познају се темељи црквине. Код другог старог гробља је данашње. На Гробићу има камени крст без натписа. Поред старог пута био је хан. Године 1948. село је имало 271 становника.

Порекло становништва.

-Чоломаћи,  Васиљевићи, 4 куће, Св. Јован, су старинци.

-Обућаровићи, Пантовићи, 2 куће, Ђулчићи, Влајковићи, 5 кућа, Профиловићи, Јовановићи, 4 куће, Ђурђиц, су Дробњаци, знају за петог заједничког претка који се доселио од Пријепоља.

-Вушовићи, 6 кућа, Св. Јован,  су дошли пре два века из околине Никшића.

-Топаловић, 1 кућа, је од Куча Топаловића у подгорском Свиланову, дошли око 1890. године.

-Вулићевић је од Вулићевића у подгорском Пурћу.

-Старовласи, Сарићи, 2 куће, Тиновић, 1 кућа, Радосављевић, 1 кућа, Св.  Пантелија, су досељени из подгорског Буча 1903, други из Губарева 1915. године, старином су Кучи.

-Ћесићи, 3 куће, Св. Стеван, отац досељен из подгорских Окоса.

-Роглић, Самаиловић, 1 кућа, Св. Петка, отац досељен из подгорских Ђурица.

-Радошевић, 1 кућа, је Дробњак, досељен из подгорске Трнаве 1914. године.

-Татарановић, 1 кућа, Св. Јован, је пореклом из Штавице, овамо дошао из Полокца 1927. године.

Одселили се:

-Белићи у Ботуровину, 1920. године.

-Џенефендићи у Нови Пазар и Сјеницу.

-Банковићи у космајско село Рогачу.

*

Порекло становништва насеља Љуљавац (по књизи Љуљац), сада у саставу села Шароње. 

Положај насеља.

Љуљавац је на десној страни Дмитрове Реке, с кућама на осојима Вратла, Волујара и Главице, а Гладно Брдо је према Ковачеву.

Тип насеља.

Куће су с леве стране потока, осим једне; оне се деле на горњи Луљац, Доњи Љуљац и на крај Буцат у Горњем Љуљцу.

Воде.

Имају изворску воду: Буцат у крају Буцату, Велика Вода и Мала Вода у Доњем Љуљцу и чесма Корита у планини; мањи извори називају се по родовима. Водица је извор у Близанцу.

Земље и шуме.

Испаше и шуме су повише села, а њиве и ливаде су окућнице, поред Дмитрове Реке и на местима Усовини, Пландишту, Дубу, Торинама, Кривој Њиви и код Грабића; ливаде су у Куневљу и Јаковљевом Долу. Лети се стока гони на пашу у Близанац, Виник, Вратло, Гладно Брдо и по Волујару.

Старине и остали подаци о насељу.

Данашње гробље је код старог, у коме се познају темељи црквине. Као „Љуљац“ унето је у турски пописни списак села из 1455. године. Данашње село је из почетка 18. века. Године 1948. y њему је било 267 становника.

Порекло становништва.

-Шеварџија, 1 кућа, Васиљевић, 1 кућа, Св. Лука, су досељени из Црне Горе.

-Костовићи, 2 кућа, Св. Василије, су Васојевићи.

-Јовановићи, Мојсиловићи, 3 куће, Ђурђиц, су Дробњаци; Мојсиловићи имају одељаке у Ковачеву.

-Дрманци, Дрманићи, 4 куће, Св. Јован, су досељени из Полаза.

-Вукомановићи, 4 куће, Св. Јован, су досељени однекуд из Црне Горе; имају одељаке у Ђурицама и Полазима.

-Вулетић, 1 кућа, Стеван, је досељен из Лозна.

-Смудије, 2 куће, Св. Јован, су досељени из Гошева код Сјенице 1880. године; од њих су Смудије у Осаоници и Смудићи у Метикошком  Подибру.

-Шушевић, 1 кућа, Св. Пантелија, је Куч, узео га ујак Мајдак под своје.

-Божовић, 1 кућа, Св. Лука, је досељен из Окоса.

-Макојевићи, Јаћовићи, 3 куће, Св. Стеван, су Пипери, отац досељен из Тењкова; имају одељаке у Рибници у Подибру.

-Мијаљевић, 1 кућа, Св. Никола, је досељен из Павља, призетио се у Старовлахе.

ИЗВОР: Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.